Michael Faraday

22. 9. 1791 - 25. 8. 1867

 • • anglický fyzik a chemik
 • • byl největším experimentálním fyzikem 19. století v oboru elektřiny a magnetismu
 • • pocházel z rodiny kováře
 • • ve třinácti letech vstoupil do učení ke knihaři a knihkupci – mnoho četl a stále se vzdělával, navštěvoval lidové večerní přednášky, na nichž se seznámil s profesorem chemie H. Davym, který ho roku 1813 přijal do své laboratoře v královském institutu
 • • pod vedením Davyho konal Faraday nejdříve různé chemické výzkumy a později se začal věnovat vlastním výzkumům
 • • roku 1825 se stal ředitelem laboratoře a roku 1827 byl povolán jako profesor na královský ústav
 • • položil základy elektrochemii (1834 – tzv. Faradayovy zákony), nauce o elektřině a magnetismu (objev elektromagnetické indukce 1831, paramagnetismu 1845, elektrického výboje ve zředěných plynech, konstrukce elektromagnetu)
 • • je také autorem mnoha dnes používaných termínů: elektrolyt, elektroda, anoda, katoda, ion, kation, anion
 • • roku 1825 separoval z londýnského svítiplynu benzen
 • • zabýval se zkapalňováním plynů s použitím chladících směsí (roku 1823 zkapalnil tímto způsobem chlor), výzkumem plamene svíčky a lampy
 • • je vynálezcem skleněného cylindru petrolejových lamp majáku
 • • byl také průkopníkem v metalurgii; připravil 79 druhů ocelí a dalších slitin
 • • stal se členem 68 akademií po celém světě, čestným doktorem několika univerzit
 • • celý svůj život zůstal prakticky samoukem, bez jakéhokoliv školního vzdělání