Alchymie Egypta

  • Alchymistické období v Egyptě se datuje od 3. století př. n. l. do 7. století n. l. V Alexandrii došlo ke zrození alchymie spojením egyptských metalurgických, barvířských, sklářských a jiných znalostí se starou řeckou filozofií. Za první alchymistický text je považována legenda tzv. Onského devatera, která vznikla před rokem 3 500 př. n. l. Text přímo o alchymii nepojednává, avšak obsahuje obrazné líčení vývoje hmoty, shodné s alchymistickými popisy z pozdějších dob.
  • Nejstarší známá egyptská alchymistická literatura Leydenský papyrus (věnující se hlavně zpracování kovů) a Stockholmský papyrus (obsahující návody na moření a barvení látek), zvaných dle místa jejich uložení, pochází z 3. století n. l. Oba vykazovaly vysoký stupeň chemismu. Charakter poznatků v nich uvedených měl hlavně praktický ráz. Z této nejstarší egyptské alchymistické literatury vyplývalo, že staří egyptští metalurgové uměli nejen získávat zlato z rud, ale také je dokázali napodobovat. Byli zruční ve výrobě kovů a slitin (výroba amalgamů, slitiny zlata a stříbra aj.). Staroegyptští skláři dovedli vhodným barvením skel vědomě napodobovat drahokamy.
  • Nejstarším alchymistickým spisovatelem v Egyptě je Zosimos z Panopole žijící koncem 3. století n. l.