Zosimos z Panopole

3. – 4. století n. l

  • • egyptský spisovatel a alchymista
  • • ve svém díle o 28 svazcích shrnul celou tehdejší alchymii
  • • zmiňuje se o výrobě rtuti z rumělky, zkoumal, zda rtuť byla opravdu kov, popsal výrobu arsenu
  • • byla mu známá vodní, popelová a písečná lázeň pro zahřívání
  • • často se dovolává mýtické bytosti Herma Trismegista (řecké jméno egyptského boha Thovta), který byl egyptským knězem, zakladatelem a nejdokonalejším magistrem alchymie, v jehož hrobě se našla Smaragdová deska