RDESNO PTAČÍ (Polygonum aviculare) - pozor!

U rdesna nejsou známy nežádoucí účinky.