TRNOVNÍK AKÁT (Robinia pseudoacacia) - charakteristika

Trnovník akát je kař nebo vysoký strom s kůlovitým kořenem a velkým množstvím povrchových kořenů. Listy jsou střídavé, lichozpeřené až 30 cm dlouhé. Jednotlivé lístky jsou krátce řapíkaté, eliptické až vejčité. Palisty jsou přeměny v trny. Trnovník vytváří bohatá hroznovitá květenství bílých květů se žlutozelenou skvrnou na pavéze. Plodem je až 10 cm dlouhý tmavý lusk s 4-10 semeny.