TRNOVNÍK AKÁT (Robinia pseudoacacia) - stanoviště

Trnovník nacházíme na sušších výživných stanovištích jakými jsou náspy, zahrady či parky. Poměrně dobře se šíří.