TŘEZALKA TEČKOVANÁ (Hypericum perforatum) - charakteristika

Třezalka tečkovaná je vytrvalá bylina, vyrůstající každoročně z přezimujícího oddenku a dorůstající výšky 30-60 cm. Z oddenku vyrůstá oblá lodyha, která je ze dvou stran mírně zploštělá. Nekvetoucí lodyha je jednoduchá a hustě olistěná. Listy jsou vstřícné, podlouhle vejčité. Proti světlu můžeme vidět siličné nádržky jako černé tečky, obsahující červené barvivo hypericin. Kvetoucí lodyhy se v horní části vidličnatě větví. Pravidelné pětičetné žluté květy vytvářejí bohatá květenství - laty. Korunní plátky jsou stejně jako listy černě tečkované. Květ obsahuje velké množství tyčinek a svrchní semeník, který po oplození vytváří třípouzdrou tobolku.