TŘEZALKA TEČKOVANÁ (Hypericum perforatum) - stanoviště

Třezalka je hojná na suchých stanovištích, může vytvářet rozsáhlé porosty na pastvinách, mezích, výslunných stáních. Můžeme ji nalézt i na vlhčích místech podél řek.