PROSKURNÍK LÉKAŘSKÝ (Althaea officinalis) - stanoviště

Ve volné přírodě roste proskurník v teplejších oblastech na vlhčích slaných půdách, slaniskách, pastvinách lukách a podél cest.