MALINÍK OBECNÝ (Rubus idaeus) - stanoviště

Roste velmi hojně ve světlých lesích, na mýtinách a křovinatých stráních. Preferuje světlo, teplo a výživnou půdu.