KONTRYHEL OBECNÝ (Alchemilla vulgaris) - stanoviště

Roste hojně na loukách, lesních cestách a ve vlhkých travnatých lesích.