Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty
Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno

Mimochodem / By the way

FIDLEROVÁ, Ludmila, ed., 2009. Mimochodem: projekty, myšlenky a koncepty studentů a absolventů doktorského studijního programu na katedře výtvarné výchovy PdF MU a odborných hostů = By the way : projects, thoughts and concepts of students and graduates of the doctoral degree programme at Department of Art of Faculty of Education of Masaryk University and specialised guests. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta. ISBN 978-80-210-4825-6.

Publikace studentů a doktorandů Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty MU a jejich odborných hostů s mezinárodní účastí, která byla podpořena grantem Pedagogické fakulty MU k výzkumnému projektu MUNI/41/021/2008 v roce 2008.

 Bytheway .pdf, 12,7 MB (celá publikace)

Mapa stránekHomepage >   Publikace >   Publikace >   Publikace >   Publikace >   Publikace >   Publikace >   Publikace >   Publikace >   Publikace >   Publikace >   Mimochodem / By the way

e-galerie
Denisa ŠediváBlank Poster / Surreal – Mistake – GO / výstupy z předmětu Grafický design, 3. semestr, 2020