Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty
Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno

Výtvarná akce

 

Příspěvky studentů prvního ročníku předmětu Výtvarná akce (neredigováno).

Vedení: Marta Svobodová 

Fotogalerie výtvarné skupiny My to nebyli! (2012)

Fotogalerie z výtvarného kurzu Putování bílých košil (2012)