VÝZKUMNÝ ZÁMĚR ŠKOLA A ZDRAVÍ pro 21. století ....  
MU 21 Řešitelé

  MU 21 Dílčí projekty

MU 21  Semináře

MU 21  Konference

MU 21 Texty

MU 21 Fotogalerie

MU 21 Kontakt

 
  Úvodem  
  Semináře   
  Texty  

 

 Odkazy:

 - příprava služební cesty
 - zpracování prezentace
 - zpracování výzkumných dat
 - úpravy rukopisu
 - software
 - informační zdroje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠKOLA A ZDRAVÍ PRO 21. STOLETÍ - ŘEŠITELÉ
PhDr. Mgr. Iva Žaloudíková, Ph.D.

(1957)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/edu/people/Iva.Zaloudikova

Pracoviště:

 

Katedra psychologie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

 

Odborné zaměření:

 

vývojová psychologie

psychologie duševního zdraví

pedagogická psychologie

Specializace:

 

výchova k prevenci zdravotních rizik

Vybrané publikace, odborná činnost:

-     Informovanost žáků, studentů a ucitelů o hlavních zdravotních rizicích jako součást výchovy ke zdraví na ZŠ. Pedagogická orientace: odborný čvrtletník a zpravodaj České pedagogické společnosti, Brno: Česká pedagogická společnost, 3, 2,  s. 50-57, 8 s. ISSN 1211-4669. 2004. MSM 144100001, záměr.

-     Main health risks and quality of life. In: Teachers and Health 6. Brno: Paido, 2004, s. 183-198, 16 s. ISBN 80-7315-093-X. MSM 144100001, záměr.

-     The level of awareness and opinions of students of Faculty of Education and teachers from schools regarding the main health risks, with particular consideration of the issue of cancer - pilot study. In: Teachers and Health 6. Brno: Paido, 2004, s. 353-368, 16 s. ISBN 80-7315-093-X. MSM 144100001, záměr.

-     Main health risks in classes and their prevention in school. In Teachers and Health 5. Brno: Pavel Křepela, 2003, s. 225-229, 5 s. ISBN 80-8669-02-5. MSM 144100001, záměr.

-     Prevence hlavních zdravotních rizik na školách - vzdělávání učitelů v Pedagogickém centru Brno. In: XXI. Mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Vyškov, 2003. s. 44-44. ISBN 80-7231-105-0. MSM 144100001, záměr.

Dílčí projekty :
PŘEHLED PUBLIKACÍ


 

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Příjemce: Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno

Hlavní řešitel: Doc. PhDr. Evžen Řehulka, CSc.

Identifikační kód záměru: MSM0021622421

Trvání: 2005-2010

 
 Poskytovatel :

 Ministerstvo školství,
 mládeže a tělovýchovy
 
 
Příjemce :
 Masarykova univerzita
 Žerotínovo nám. 9
 601 77  Brno

 Hlavní řešitel :
 Doc. PhDr. Evžen
 Řehulka, CSc.

 

 
Identifikační kód
 záměru:
 
 MSM0021622421
 

 
Trvání :
 
2005 - 2010

Aktuální zprávy z činností našeho pracovního  týmu výzkumného záměru:


16. listopad 2009 - Seminář "Škola, zdraví a přírodní klima" ....... pozvánka


16. listopad 2009 - Seminář "Škola, zdraví a přírodní klima" ....... program


24. - 26. srpna 2009
5. mezinárodní  KONFERENCE ŠKOLA A ZDRAVÍ 21  ... pozvánka

24. - 26. srpna 2009
5. mezinárodní  KONFERENCE ŠKOLA A ZDRAVÍ 21 ... PŘIHLÁŠKA
12. květen 2009 - Seminář "ŠKOLA, ZDRAVÍ A UČITEL" ....... program
12. květen 2009 - Seminář "ŠKOLA, ZDRAVÍ A UČITEL" ....... pozvánka

10. březen 2009 - Seminář "ŠKOLA A ZDRAVÍ VE FILOZOFICKÝCH A HISTORICKÝCH SOUVISLOSTECH" ....... pozvánka
10. březen 2009 - Seminář "ŠKOLA A ZDRAVÍ VE FILOZOFICKÝCH A HISTORICKÝCH SOUVISLOSTECH" ....... program