VÝZKUMNÝ ZÁMĚR ŠKOLA A ZDRAVÍ pro 21. století ....  
MU 21 Řešitelé

  MU 21 Dílčí projekty

MU 21  Semináře

MU 21  Konference

MU 21 Texty

MU 21 Fotogalerie

MU 21 Kontakt

 
  Úvodem  
  Semináře   
  Texty  

 

 Odkazy:

 - příprava služební cesty
 - zpracování prezentace
 - zpracování výzkumných dat
 - úpravy rukopisu
 - software
 - informační zdroje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠKOLA A ZDRAVÍ PRO 21. STOLETÍ - ŘEŠITELÉ
doc. PhDr. Stanislav Střelec, CSc.

(1944)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/edu/people/Stanislav.Strelec

Pracoviště:

 

Katedra pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

 

Odborné zaměření:

 

teorie výchovy

rodinná pedagogika

pedagogická diagnostika

metodika řešení výchovných problémů a mezních situací

 

Specializace:

Místo výchovy ke zdraví v rodinné pedagogice

 

Vybrané publikace, odborná činnost:

-     Střelec, Stanislav - Rosolová, Martina. Klima na střední škole v retrospektivním pohledu studentů učitelství. In: Klima současné české školy. Brno: Konvoj, 2003, s. 328-335, 8 s. ISBN 80-7302-064-5. GA406/03/1349, projekt VaV.
 

-     Prostředky rodinné výchovy dětí školního věku. In Gulová Lenka, Čech Tomáš (Ed.). Teoreticko-metodická propedeutika pro edukační činnosti s dětmi a mládeží. Brno: MSD s.r.o., 2003, s. 11-13, 3 s. ISBN 80-86633-03-3.
 

-     Předpoklady utváření dovedností učitele kooperovat s rodiči žáků. In: Švec Vlastmil aj. Cesty k učitelské profesi: utváření a rozvíjení pedagogických dovedností. Brno: Paido -edice pedagogické literatury, 2002, s. 184-202, 18 s. ISBN 80-7315-035-2. GA406/98/1375, projekt VaV.
 

-     Spolupráce učitelů s rodiči žáků v měnící se škole a společnosti. In: Proměny školy, učitele a žáka na přelomu tisíciletí. Brno: Česká pedagogická společnost, 2001, s. 168-172. ISBN 80-7302-016-5. GA406/98/1375, projekt VaV.
 

-     Rodina jako výchovné prostředí. In Kapitoly ze sociální pedagogiky a psychologie. Brno: Paido, 1998. s. 53-70. ISBN 80-85931-58-3.

 

Dílčí projekty :
PŘEHLED PUBLIKACÍ


 

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Příjemce: Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno

Hlavní řešitel: Doc. PhDr. Evžen Řehulka, CSc.

Identifikační kód záměru: MSM0021622421

Trvání: 2005-2010

 
 Poskytovatel :

 Ministerstvo školství,
 mládeže a tělovýchovy
 
 
Příjemce :
 Masarykova univerzita
 Žerotínovo nám. 9
 601 77  Brno

 Hlavní řešitel :
 Doc. PhDr. Evžen
 Řehulka, CSc.

 

 
Identifikační kód
 záměru:
 
 MSM0021622421
 

 
Trvání :
 
2005 - 2010

Aktuální zprávy z činností našeho pracovního  týmu výzkumného záměru:


16. listopad 2009 - Seminář "Škola, zdraví a přírodní klima" ....... pozvánka


16. listopad 2009 - Seminář "Škola, zdraví a přírodní klima" ....... program


24. - 26. srpna 2009
5. mezinárodní  KONFERENCE ŠKOLA A ZDRAVÍ 21  ... pozvánka

24. - 26. srpna 2009
5. mezinárodní  KONFERENCE ŠKOLA A ZDRAVÍ 21 ... PŘIHLÁŠKA
12. květen 2009 - Seminář "ŠKOLA, ZDRAVÍ A UČITEL" ....... program
12. květen 2009 - Seminář "ŠKOLA, ZDRAVÍ A UČITEL" ....... pozvánka

10. březen 2009 - Seminář "ŠKOLA A ZDRAVÍ VE FILOZOFICKÝCH A HISTORICKÝCH SOUVISLOSTECH" ....... pozvánka
10. březen 2009 - Seminář "ŠKOLA A ZDRAVÍ VE FILOZOFICKÝCH A HISTORICKÝCH SOUVISLOSTECH" ....... program