VÝZKUMNÝ ZÁMĚR ŠKOLA A ZDRAVÍ pro 21. století ....  
MU 21 Řešitelé

  MU 21 Dílčí projekty

MU 21  Semináře

MU 21  Konference

MU 21 Texty

MU 21 Fotogalerie

MU 21 Kontakt

 
  Úvodem  
  Semináře   
  Texty  

 

 Odkazy:

 - příprava služební cesty
 - zpracování prezentace
 - zpracování výzkumných dat
 - úpravy rukopisu
 - software
 - informační zdroje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠKOLA A ZDRAVÍ PRO 21. STOLETÍ - ŘEŠITELÉ
doc. RNDr. PhDr. Mojmír Stojan, CSc.

(1942)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/edu/people/Mojmir.Stojan

Pracoviště:

 

Katedra didaktických technologií Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

 

Odborné zaměření:

 

didaktická technologie

dopravní výchova

Specializace:

projektování přípravy učitelů všech stupňů pro oblast dopravní výchovy

Vybrané publikace, odborná činnost:

 

-     Mužík, Vladislav - Havelková, Marie - Jedličková, Helena - Kachlík, Petr - Mužíková, Leona - Prokopová, Alice - Řehulka, Evžen - Stojan, Mojmír - Žaloudíková, Iva. Aktivity pedagogických fakult v oblasti podpory zdraví. In: Sborník z konference s mezinárodní účastí 32. Ostravské dny dětí a dorostu. 1. vyd. Ostrava: Repronis, 2004, s. 53-72, 20 s. ISBN 80-7329-072-3.

 

-     Příprava učitelů k vedení dopravní výchovy II. In Prevence dopravní nehodovosti dětí. 1. vyd. Brno: Magistrát města Brna, 2001. s. 14-18.

 

-     Systém interaktivních pomůcek pro dopravní výchovu. In Prevence dopravní nehodovosti dětí. 1. vyd. Brno: Magistrát města Brna, 2001, s. 19-20.

 

-     Stojan, Mojmír - Čadílek, Miroslav. Cyklista. Multimediální učebnice. 3. vyd. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2001. Dopravní výchova.

 

-     Stojan, Mojmír - Čadílek, Miroslav. Chodec. Multimediální učebnice. 3. vyd. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2001. Dopravní výchova.

Dílčí projekty :
PŘEHLED PUBLIKACÍ


 

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Příjemce: Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno

Hlavní řešitel: Doc. PhDr. Evžen Řehulka, CSc.

Identifikační kód záměru: MSM0021622421

Trvání: 2005-2010

 
 Poskytovatel :

 Ministerstvo školství,
 mládeže a tělovýchovy
 
 
Příjemce :
 Masarykova univerzita
 Žerotínovo nám. 9
 601 77  Brno

 Hlavní řešitel :
 Doc. PhDr. Evžen
 Řehulka, CSc.

 

 
Identifikační kód
 záměru:
 
 MSM0021622421
 

 
Trvání :
 
2005 - 2010

Aktuální zprávy z činností našeho pracovního  týmu výzkumného záměru:


16. listopad 2009 - Seminář "Škola, zdraví a přírodní klima" ....... pozvánka


16. listopad 2009 - Seminář "Škola, zdraví a přírodní klima" ....... program


24. - 26. srpna 2009
5. mezinárodní  KONFERENCE ŠKOLA A ZDRAVÍ 21  ... pozvánka

24. - 26. srpna 2009
5. mezinárodní  KONFERENCE ŠKOLA A ZDRAVÍ 21 ... PŘIHLÁŠKA
12. květen 2009 - Seminář "ŠKOLA, ZDRAVÍ A UČITEL" ....... program
12. květen 2009 - Seminář "ŠKOLA, ZDRAVÍ A UČITEL" ....... pozvánka

10. březen 2009 - Seminář "ŠKOLA A ZDRAVÍ VE FILOZOFICKÝCH A HISTORICKÝCH SOUVISLOSTECH" ....... pozvánka
10. březen 2009 - Seminář "ŠKOLA A ZDRAVÍ VE FILOZOFICKÝCH A HISTORICKÝCH SOUVISLOSTECH" ....... program