VÝZKUMNÝ ZÁMĚR ŠKOLA A ZDRAVÍ pro 21. století ....  
MU 21 Řešitelé

  MU 21 Dílčí projekty

MU 21  Semináře

MU 21  Konference

MU 21 Texty

MU 21 Fotogalerie

MU 21 Kontakt

 
  Úvodem  
  Semináře   
  Texty  

 

 Odkazy:

 - příprava služební cesty
 - zpracování prezentace
 - zpracování výzkumných dat
 - úpravy rukopisu
 - software
 - informační zdroje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠKOLA A ZDRAVÍ PRO 21. STOLETÍ - ŘEŠITELÉ
doc. PhDr. Evžen Řehulka, CSc.

(1947)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/edu/people/Evzen.Rehulka

Pracoviště:

 

Katedra psychologie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, vedoucí katedry

 

Odborné zaměření:

 

pedagogická psychologie

psychohygiena

biologická psychologie

Specializace:

 

psychologie zdraví a psychohygiena učitele

Vybrané publikace, odborná činnost:

-     Řehulka, Evžen - Řehulková, Oliva. Strategy of handling stress by the basic schools teachers. In: Teachers and Health 6. 1. vyd. Brno: Paido, 2004, s. 223-238, 15 s. ISBN 80-7315-093-X.

-     Řehulka, Evžen - Řehulková, Oliva. The teacher stressing situations in the teacher - adolescent pupil relationship. In: Teachers and Health 5. 1. vyd. Brno: Pavel Křepela, 2003, s. 129-138, 10 s. ISBN 80-8669-02-5.

-      Řehulka, Evžen - Řehulková, Oliva. Teachers and quality of life. In Teachers and Health 5. 1. vyd. Brno : Pavel Křepela, 2003. od s. 177-197, 20 s. ISBN 80-8669-02-5.

-     Učitelé a optimismus. In: Učitelé a zdraví 4. 1. vyd. Brno: Pavel Křepela, 2002, s. 91-111, 20 s. ISBN 80-902653-9-4.

-     Řehulka, Evžen - Řehulková, Oliva. Typologie pracovních stresů a jejich prevence u učitelů základních škol. In: Sborník příspěvků III. část, XIX. vědecké kolokvium o řízení osvojovacího procesu. 1. vyd. Vyškov: Vysoká vojenská škola pozemního vojska Vyškov, 2001, s. 325-328, 4 s. ISBN ISBN 80-7231-07.

Dílčí projekty :
PŘEHLED PUBLIKACÍ


 

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Příjemce: Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno

Hlavní řešitel: Doc. PhDr. Evžen Řehulka, CSc.

Identifikační kód záměru: MSM0021622421

Trvání: 2005-2010

 
 Poskytovatel :

 Ministerstvo školství,
 mládeže a tělovýchovy
 
 
Příjemce :
 Masarykova univerzita
 Žerotínovo nám. 9
 601 77  Brno

 Hlavní řešitel :
 Doc. PhDr. Evžen
 Řehulka, CSc.

 

 
Identifikační kód
 záměru:
 
 MSM0021622421
 

 
Trvání :
 
2005 - 2010

Aktuální zprávy z činností našeho pracovního  týmu výzkumného záměru:


16. listopad 2009 - Seminář "Škola, zdraví a přírodní klima" ....... pozvánka


16. listopad 2009 - Seminář "Škola, zdraví a přírodní klima" ....... program


24. - 26. srpna 2009
5. mezinárodní  KONFERENCE ŠKOLA A ZDRAVÍ 21  ... pozvánka

24. - 26. srpna 2009
5. mezinárodní  KONFERENCE ŠKOLA A ZDRAVÍ 21 ... PŘIHLÁŠKA
12. květen 2009 - Seminář "ŠKOLA, ZDRAVÍ A UČITEL" ....... program
12. květen 2009 - Seminář "ŠKOLA, ZDRAVÍ A UČITEL" ....... pozvánka

10. březen 2009 - Seminář "ŠKOLA A ZDRAVÍ VE FILOZOFICKÝCH A HISTORICKÝCH SOUVISLOSTECH" ....... pozvánka
10. březen 2009 - Seminář "ŠKOLA A ZDRAVÍ VE FILOZOFICKÝCH A HISTORICKÝCH SOUVISLOSTECH" ....... program