VÝZKUMNÝ ZÁMĚR ŠKOLA A ZDRAVÍ pro 21. století ....  
MU 21 Řešitelé

  MU 21 Dílčí projekty

MU 21  Semináře

MU 21  Konference

MU 21 Texty

MU 21 Fotogalerie

MU 21 Kontakt

 
  Úvodem  
  Semináře   
  Texty  

 

 Odkazy:

 - příprava služební cesty
 - zpracování prezentace
 - zpracování výzkumných dat
 - úpravy rukopisu
 - software
 - informační zdroje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠKOLA A ZDRAVÍ PRO 21. STOLETÍ - ŘEŠITELÉ
PhDr. Mgr. Leona Mužíková, Ph.D.

(1974)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/edu/people/Leona.Muzikova

Pracoviště:

 

Katedra rodinné výchovy a výchovy ke zdraví Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

 

Odborné zaměření:

 

Rodinná výchova

Výchova ke zdraví

Výživa člověka

 

Specializace:

 

Výchova k ochraně a podpoře zdraví

 

Vybrané publikace, odborná činnost:

-     Mužík, Vladislav - Havelková, Marie - Jedličková, Helena - Kachlík, Petr - Mužíková, Leona - Prokopová, Alice - Řehulka, Evžen - Stojan, Mojmír - Žaloudíková, Iva. Aktivity pedagogických fakult v oblasti podpory zdraví. In: Sborník z konference s mezinárodní účastí 32. Ostravské dny dětí a dorostu. 1. vyd. Ostrava: Repronis, 2004, s. 53-72, 20 s. ISBN 80-7329-072-3.

-     Mužík, Vladislav - Mužíková, Leona. Aktuální stav výchovy ke zdraví v přípravě učitelů. In: Fórum výchovy ke zdraví. Příručka pro učitele. Soubor vybraných příspěvků ze semináře Fórum výchovy ke zdraví VII. Praha: MŠMT ve spolupráci s VÚP v Praze a Kalokagathie, s.r.o., 2004, s. 21-23. ISBN 80-903439-3-7.

-     Otazníky kolem oboru rodinná výchova. In: Svatoš, Tomáš. Rodinná a sexuální výchova: dnešní reflexe a citlivá místa. Hradec Králové: Gaudeamus, 2004, s. 55-57. ISBN 80-7041-078-7. MSM 144100001, záměr.

-     Pamatují české vzdělávací programy na výchovu k racionální výživě? Ed. Liba, J., Dargová, J., Ferencová J. In: Pedagogická profesia v kontexte aktuálnych spoločenských zmien. Prešov: Prešovská univerzita, 2001, s. 407-410. ISBN 80-8068-037-X.

-     Rouhová, Monika - Pillerová, Leona - Havelková, Marie - Prokopová, Alice. Poruchy příjmu potravy u žákyň základních škol. In: XXIX. Ostravské dny dětí a dorostu - konference s mezinární účastí. 1. vyd. Praha: Státní zdravotní ústav, Čs. Lékařská společnost J. E Purkyně, KHS Ostrava, Nakl. Repronis., 2001. s. 181-189. ISBN 80-86122-85-9.

Dílčí projekty :
PŘEHLED PUBLIKACÍ

 

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Příjemce: Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno

Hlavní řešitel: Doc. PhDr. Evžen Řehulka, CSc.

Identifikační kód záměru: MSM0021622421

Trvání: 2005-2010

 
 Poskytovatel :

 Ministerstvo školství,
 mládeže a tělovýchovy
 
 
Příjemce :
 Masarykova univerzita
 Žerotínovo nám. 9
 601 77  Brno

 Hlavní řešitel :
 Doc. PhDr. Evžen
 Řehulka, CSc.

 

 
Identifikační kód
 záměru:
 
 MSM0021622421
 

 
Trvání :
 
2005 - 2010

Aktuální zprávy z činností našeho pracovního  týmu výzkumného záměru:


16. listopad 2009 - Seminář "Škola, zdraví a přírodní klima" ....... pozvánka


16. listopad 2009 - Seminář "Škola, zdraví a přírodní klima" ....... program


24. - 26. srpna 2009
5. mezinárodní  KONFERENCE ŠKOLA A ZDRAVÍ 21  ... pozvánka

24. - 26. srpna 2009
5. mezinárodní  KONFERENCE ŠKOLA A ZDRAVÍ 21 ... PŘIHLÁŠKA
12. květen 2009 - Seminář "ŠKOLA, ZDRAVÍ A UČITEL" ....... program
12. květen 2009 - Seminář "ŠKOLA, ZDRAVÍ A UČITEL" ....... pozvánka

10. březen 2009 - Seminář "ŠKOLA A ZDRAVÍ VE FILOZOFICKÝCH A HISTORICKÝCH SOUVISLOSTECH" ....... pozvánka
10. březen 2009 - Seminář "ŠKOLA A ZDRAVÍ VE FILOZOFICKÝCH A HISTORICKÝCH SOUVISLOSTECH" ....... program