VÝZKUMNÝ ZÁMĚR ŠKOLA A ZDRAVÍ pro 21. století ....  
MU 21 Řešitelé

  MU 21 Dílčí projekty

MU 21  Semináře

MU 21  Konference

MU 21 Texty

MU 21 Fotogalerie

MU 21 Kontakt

 
  Úvodem  
  Semináře   
  Texty  

 

 Odkazy:

 - příprava služební cesty
 - zpracování prezentace
 - zpracování výzkumných dat
 - úpravy rukopisu
 - software
 - informační zdroje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠKOLA A ZDRAVÍ PRO 21. STOLETÍ - ŘEŠITELÉ
prof. PhDr. Rudolf Kohoutek, CSc.

(1940)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/edu/people/Rudolf.Kohoutek

Pracoviště:

Katedra psychologie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

 

Odborné zaměření:

 

vývojová psychologie

psychologie osobnosti

biodromální poradenství

 

Specializace:

psychologie zdraví v přípravě učitelů

Vybrané publikace, odborná činnost:

-     Poznávací rozhovor jako metoda verbální komunikace. Diagnostika a terapie poruch komunikace. Asociace klinických logopedů., 2004, 2, s. 1-24, 24 s. ISSN 1212-1053.

-     Psychological Counseling at Universities and the relating Questions of Health. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 15 s. Teachers and Health. 6. ISBN 807315093X.

-     Ethics in relation to health. In: Teachers and Health 5. Brno: Nakladatelství Pavel Křepela, 2003, s. 287 - 299, 13 s. ISBN 80-8669-02-5.

-     Autopercepce, autoregulace a zdraví pedagogů. Brno: Nakladatelství Pavel Křepela, 2001. 11 s. Učitelé a zdraví 3. ISBN 8090265375.

-     Psychologie zdraví pro učitele a vychovatele. Brno: Psychologický ústav AV ČR, 1999. 23 s. Učitelé a zdraví 2. ISBN 8090265324.

Dílčí projekty :
PŘEHLED PUBLIKACÍ


 

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Příjemce: Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno

Hlavní řešitel: Doc. PhDr. Evžen Řehulka, CSc.

Identifikační kód záměru: MSM0021622421

Trvání: 2005-2010

 
 Poskytovatel :

 Ministerstvo školství,
 mládeže a tělovýchovy
 
 
Příjemce :
 Masarykova univerzita
 Žerotínovo nám. 9
 601 77  Brno

 Hlavní řešitel :
 Doc. PhDr. Evžen
 Řehulka, CSc.

 

 
Identifikační kód
 záměru:
 
 MSM0021622421
 

 
Trvání :
 
2005 - 2010

Aktuální zprávy z činností našeho pracovního  týmu výzkumného záměru:


16. listopad 2009 - Seminář "Škola, zdraví a přírodní klima" ....... pozvánka


16. listopad 2009 - Seminář "Škola, zdraví a přírodní klima" ....... program


24. - 26. srpna 2009
5. mezinárodní  KONFERENCE ŠKOLA A ZDRAVÍ 21  ... pozvánka

24. - 26. srpna 2009
5. mezinárodní  KONFERENCE ŠKOLA A ZDRAVÍ 21 ... PŘIHLÁŠKA
12. květen 2009 - Seminář "ŠKOLA, ZDRAVÍ A UČITEL" ....... program
12. květen 2009 - Seminář "ŠKOLA, ZDRAVÍ A UČITEL" ....... pozvánka

10. březen 2009 - Seminář "ŠKOLA A ZDRAVÍ VE FILOZOFICKÝCH A HISTORICKÝCH SOUVISLOSTECH" ....... pozvánka
10. březen 2009 - Seminář "ŠKOLA A ZDRAVÍ VE FILOZOFICKÝCH A HISTORICKÝCH SOUVISLOSTECH" ....... program