VÝZKUMNÝ ZÁMĚR ŠKOLA A ZDRAVÍ pro 21. století ....  
MU 21 Řešitelé

  MU 21 Dílčí projekty

MU 21  Semináře

MU 21  Konference

MU 21 Texty

MU 21 Fotogalerie

MU 21 Kontakt

 
  Úvodem  
  Semináře   
  Texty  

 

 Odkazy:

 - příprava služební cesty
 - zpracování prezentace
 - zpracování výzkumných dat
 - úpravy rukopisu
 - software
 - informační zdroje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠKOLA A ZDRAVÍ PRO 21. STOLETÍ - ŘEŠITELÉ
Prof. MUDr. Drahoslava Hrubá, CSc
(1938)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/med/people/Drahoslava.Hruba

Pracoviště:

 

Ústav preventivního lékařství Lékařské fakulty Masarykovy univerzity

 

Odborné zaměření:

 

preventivní lékařství

toxikologie

člověk a prostředí

Specializace:

 

problematika negativních dopadů kouření na zdraví

Vybrané publikace, odborná činnost:

  • Kukla, Lubomír - Hrubá, Drahoslava - Tyrlík, Mojmír. Prenatální expozice cigaretovému kouři a chování dětí v 18 měsících věku. Česká a slovenská pediatrie, 60, 2, s. 70-76, 7 s. ISSN 0069-2328. 2005. LN00A023, projekt VaV.
  • Kukla, Lubomír - Hrubá, Drahoslava - Tyrlík, Mojmír. Influence of prenatal and postnatal exposure to passive smoking on infants health during the first six months of their life. Central European Journal of Public Health, 12, 3, s. 157-160, 4 s. ISSN 1210-7778. 2004. NE7224, projekt VaV.
  • Kukla, Lubomír - Hrubá, Drahoslava - Tyrlík, Mojmír. Influence of prenatal and postnatal exposure to passive smoking on infants health during the first six months of their life. Central European Journal of Public Health, Praha: ČLS JEP, 12, 3, s. 157-160, 4 s. ISSN 1210-7778. 2004.
  • Kouření jako rizikový faktor nemocí ORL. Česká a Slovenská Hygiena, Praha: Tigis, 1, 3, s. 88-92, 5 s. ISSN 1214-6722. 2004.
  • Kukla, Lubomír - Hrubá, Drahoslava - Tyrlík, Mojmír. Kouření matek po porodu významně přispívá k vyšší nemocnosti novorozenců a kojenců. Česko-slovenská Pediatrie, 59, 5, s. 225-228, 4 s. ISSN 0069-2328. 2004. NE7224, projekt VaV.
  • Hrubá, Drahoslava - Kukla, Lubomír - Tyrlík, Mojmír. Narušení psychického zdraví u kuřáků: Výsledky studie ELSPAC. Česká a Slovenská Hygiena, Praha: Tigis, 1, s. 8-13. ISSN 1214-6722. 2004.
Dílčí projekty :
PŘEHLED PUBLIKACÍ


 

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Příjemce: Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno

Hlavní řešitel: Doc. PhDr. Evžen Řehulka, CSc.

Identifikační kód záměru: MSM0021622421

Trvání: 2005-2010

 
 Poskytovatel :

 Ministerstvo školství,
 mládeže a tělovýchovy
 
 
Příjemce :
 Masarykova univerzita
 Žerotínovo nám. 9
 601 77  Brno

 Hlavní řešitel :
 Doc. PhDr. Evžen
 Řehulka, CSc.

 

 
Identifikační kód
 záměru:
 
 MSM0021622421
 

 
Trvání :
 
2005 - 2010

Aktuální zprávy z činností našeho pracovního  týmu výzkumného záměru:


16. listopad 2009 - Seminář "Škola, zdraví a přírodní klima" ....... pozvánka


16. listopad 2009 - Seminář "Škola, zdraví a přírodní klima" ....... program


24. - 26. srpna 2009
5. mezinárodní  KONFERENCE ŠKOLA A ZDRAVÍ 21  ... pozvánka

24. - 26. srpna 2009
5. mezinárodní  KONFERENCE ŠKOLA A ZDRAVÍ 21 ... PŘIHLÁŠKA
12. květen 2009 - Seminář "ŠKOLA, ZDRAVÍ A UČITEL" ....... program
12. květen 2009 - Seminář "ŠKOLA, ZDRAVÍ A UČITEL" ....... pozvánka

10. březen 2009 - Seminář "ŠKOLA A ZDRAVÍ VE FILOZOFICKÝCH A HISTORICKÝCH SOUVISLOSTECH" ....... pozvánka
10. březen 2009 - Seminář "ŠKOLA A ZDRAVÍ VE FILOZOFICKÝCH A HISTORICKÝCH SOUVISLOSTECH" ....... program