VÝZKUMNÝ ZÁMĚR ŠKOLA A ZDRAVÍ pro 21. století ....  
MU 21 Řešitelé

  MU 21 Dílčí projekty

MU 21  Semináře

MU 21  Konference

MU 21 Texty

MU 21 Fotogalerie

MU 21 Kontakt

 
  Úvodem  
  Semináře   
  Texty  

 

 Odkazy:

 - příprava služební cesty
 - zpracování prezentace
 - zpracování výzkumných dat
 - úpravy rukopisu
 - software
 - informační zdroje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠKOLA A ZDRAVÍ PRO 21. STOLETÍ - ŘEŠITELÉ
MgA. Jana Frostová, Ph.D.
(1958)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/edu/people/Jana.Frostova

Pracoviště:

 

Katedra hudební výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity,


 

Odborné zaměření:

 

Hlasová terapie, reedukace hlasových poruch

Hygiena hlasu

Výuka sólového zpěvu

 

Specializace:

Péče o hlas, hlasové poradenství, individuální reedukační a rehabilitační péče

Vybrané publikace, odborná činnost:

-     Rehabilitation of Selected Voice Disorders of Teachers. In: Teachers and Health. I. Brno: Masarykova Universita, 2005, s. 263-272, 9 s. ISBN 80-210-3634-6. MSM0021622421, projekt VaV.

-     Analýza možných příčin neúspěchu rehabilitace hlasu pěveckou metodou. In Sborník - 2.česko-slovenský foniatrický kongres a XV. celostátní foniatrické dny Evy Sedláčkové. 1. vyd. Plzeň: ORL klinika FN Plzeň, 2004, s. 7. 144100001, záměr. MSM.

-     Možnosti pěveckého pedagoga jako hlasového terapeuta ve foniatrii. In: Sborník - 1. česko-slovenský foniatrický kongres a XIV. celostátní foniatrické dny Evy Sedláčkové. 1. vyd. Brno: AUDIO-Fon centr, 2003, s. 80-82, 3 s. MSM 144100001, projekt VaV.

-     Využití pěvecké techniky při reedukaci vybraných hlasových poruch. In: Novinky ve foniatrii -Phoniatric Today. 1. vyd. Praha: Foniatrická klinika Univerzita Karlova v Praze, 2002, s. 108-109, 2 s. ISBN 80-7262-188-2. MSM 144100001, projekt VaV.

-     Význam pěvecké techniky pro nápravu zanedbaného mluvního projevu u adeptů učitelství na PdF MU. In: Musica viva in schola XVI. I. Brno: Masarykova Universita v Brně, 2000, s. 146-150, 5 s. ISBN 80-210-2427-5. MSM 144100001, projekt VaV.

Dílčí projekty :
PŘEHLED PUBLIKACÍ


 

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Příjemce: Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno

Hlavní řešitel: Doc. PhDr. Evžen Řehulka, CSc.

Identifikační kód záměru: MSM0021622421

Trvání: 2005-2010

 
 Poskytovatel :

 Ministerstvo školství,
 mládeže a tělovýchovy
 
 
Příjemce :
 Masarykova univerzita
 Žerotínovo nám. 9
 601 77  Brno

 Hlavní řešitel :
 Doc. PhDr. Evžen
 Řehulka, CSc.

 

 
Identifikační kód
 záměru:
 
 MSM0021622421
 

 
Trvání :
 
2005 - 2010

Aktuální zprávy z činností našeho pracovního  týmu výzkumného záměru:


16. listopad 2009 - Seminář "Škola, zdraví a přírodní klima" ....... pozvánka


16. listopad 2009 - Seminář "Škola, zdraví a přírodní klima" ....... program


24. - 26. srpna 2009
5. mezinárodní  KONFERENCE ŠKOLA A ZDRAVÍ 21  ... pozvánka

24. - 26. srpna 2009
5. mezinárodní  KONFERENCE ŠKOLA A ZDRAVÍ 21 ... PŘIHLÁŠKA
12. květen 2009 - Seminář "ŠKOLA, ZDRAVÍ A UČITEL" ....... program
12. květen 2009 - Seminář "ŠKOLA, ZDRAVÍ A UČITEL" ....... pozvánka

10. březen 2009 - Seminář "ŠKOLA A ZDRAVÍ VE FILOZOFICKÝCH A HISTORICKÝCH SOUVISLOSTECH" ....... pozvánka
10. březen 2009 - Seminář "ŠKOLA A ZDRAVÍ VE FILOZOFICKÝCH A HISTORICKÝCH SOUVISLOSTECH" ....... program