VÝZKUMNÝ ZÁMĚR ŠKOLA A ZDRAVÍ pro 21. století ....  
MU 21 Řešitelé

  MU 21 Dílčí projekty

MU 21  Semináře

MU 21  Konference

MU 21 Texty

MU 21 Fotogalerie

MU 21 Kontakt

 
  Úvodem  
  Semináře   
  Texty  

 

 Odkazy:

 - příprava služební cesty
 - zpracování prezentace
 - zpracování výzkumných dat
 - úpravy rukopisu
 - software
 - informační zdroje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠKOLA A ZDRAVÍ PRO 21. STOLETÍ - DÍLČÍ  PROJEKTY
prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc.

(1947)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/edu/people/Jaroslav.Vaculik

Název úkolu: Historie školní hygieny.

  

Výzkumný cíl: Posuzována bude otázka nejen vlastní školní hygieny a péče o zdraví, ale také aspekty duševní hygieny v historickém průřezu, a to na pozadí politických, sociálně-ekonomických, kulturních, náboženských a multikulturních vlivů. Při výzkumu bude věnována pozornost historickým proměnám rodiny, zákonným opatřením ke zlepšení zdravotních a sociálních poměrů, vývoji školního lékařství, prevenci nemocí, stavu hygienických poměrů, sociální péči, životním podmínkám, životnímu stylu, místu tělesné výchovy a úloze spolků sdružujících děti a mládež (Sokol, Orel, DTJ, YMCA, YWCA, skauty).

Očekávané výsledky: Výzkum přinese poznatky z oblasti historie školní hygieny, instituce školních lékařů a zdravotní péči o děti a mládež v minulosti, které dosud zůstávaly mimo pozornost české historiografie. Jde o aktuální vědecký problém, který souvisí se současným trendem zkoumání dějin každodennosti. Bude popsána školní hygiena v zrcadle minulých staletí, vliv školy a vzdělání na zdravotní stav a školní hygienu mladé generace v historickém průřezu.

 

Profil řešitele :


 

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Příjemce: Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno

Hlavní řešitel: Doc. PhDr. Evžen Řehulka, CSc.

Identifikační kód záměru: MSM0021622421

Trvání: 2005-2010

 
 Poskytovatel :

 Ministerstvo školství,
 mládeže a tělovýchovy
 
 
Příjemce :
 Masarykova univerzita
 Žerotínovo nám. 9
 601 77  Brno

 Hlavní řešitel :
 Doc. PhDr. Evžen
 Řehulka, CSc.

 

 
Identifikační kód
 záměru:
 
 MSM0021622421
 

 
Trvání :
 
2005 - 2010

Aktuální zprávy z činností našeho pracovního  týmu výzkumného záměru:


16. listopad 2009 - Seminář "Škola, zdraví a přírodní klima" ....... pozvánka


16. listopad 2009 - Seminář "Škola, zdraví a přírodní klima" ....... program


24. - 26. srpna 2009
5. mezinárodní  KONFERENCE ŠKOLA A ZDRAVÍ 21  ... pozvánka

24. - 26. srpna 2009
5. mezinárodní  KONFERENCE ŠKOLA A ZDRAVÍ 21 ... PŘIHLÁŠKA
12. květen 2009 - Seminář "ŠKOLA, ZDRAVÍ A UČITEL" ....... program
12. květen 2009 - Seminář "ŠKOLA, ZDRAVÍ A UČITEL" ....... pozvánka

10. březen 2009 - Seminář "ŠKOLA A ZDRAVÍ VE FILOZOFICKÝCH A HISTORICKÝCH SOUVISLOSTECH" ....... pozvánka
10. březen 2009 - Seminář "ŠKOLA A ZDRAVÍ VE FILOZOFICKÝCH A HISTORICKÝCH SOUVISLOSTECH" ....... program