VÝZKUMNÝ ZÁMĚR ŠKOLA A ZDRAVÍ pro 21. století ....  
MU 21 Řešitelé

  MU 21 Dílčí projekty

MU 21  Semináře

MU 21  Konference

MU 21 Texty

MU 21 Fotogalerie

MU 21 Kontakt

 
  Úvodem  
  Semináře   
  Texty  

 

 Odkazy:

 - příprava služební cesty
 - zpracování prezentace
 - zpracování výzkumných dat
 - úpravy rukopisu
 - software
 - informační zdroje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠKOLA A ZDRAVÍ PRO 21. STOLETÍ - DÍLČÍ  PROJEKTY
PhDr. Radovan Rybář, Ph.D.

(1952)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/edu/people/Radovan.Rybar

Název úkolu: Filosofické aspekty výchovy ke zdraví.

 

Výzkumný cíl: V rámci projektu jde o filosofický přístup k problematice zdraví, dále o zkoumáni vlivu změny paradigmatu na filosofii zdraví, vymezeni pojmu duchovni inteligence, vztah etických aspektu dnešní doby a duchovni inteligence, vztah filosofie k systémovým teoriím atp. Doposud je ve společenských vědách stale opomíjen didakticko-výchovny moment myšlenkové a prožitkové kreativity. Převážná část života většiny lidi není založena na aktivním prožitku subjektu,ale na pouhém pasivním zakoušeni přítomné reality. Proto i záměrem projektu je přivést ke schopnosti hlubinné introspekce a sebereflexe v provázanosti na konkrétní údaje ze socio-ekonomických průzkumů.

 

Očekávané výsledky: Vytvoření teoreticko-metodického textu (kompendia) filosofických názorů na obecné zdraví člověka, napomáhající kalobiotické kultivaci a autoregulativní medicni praxi. Sestaveni konkrétních  metodických návodů pro práci se studenty (prožitková animace, dialogické eseje, asociativní hry, biblioterapeutická práce s filosofujícím textem). V etikoprevenci bude využit průzkumu hodnotové orientace na základní škole u žáků ve věku 12-15 let.

Profil řešitele :


 

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Příjemce: Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno

Hlavní řešitel: Doc. PhDr. Evžen Řehulka, CSc.

Identifikační kód záměru: MSM0021622421

Trvání: 2005-2010

 
 Poskytovatel :

 Ministerstvo školství,
 mládeže a tělovýchovy
 
 
Příjemce :
 Masarykova univerzita
 Žerotínovo nám. 9
 601 77  Brno

 Hlavní řešitel :
 Doc. PhDr. Evžen
 Řehulka, CSc.

 

 
Identifikační kód
 záměru:
 
 MSM0021622421
 

 
Trvání :
 
2005 - 2010

Aktuální zprávy z činností našeho pracovního  týmu výzkumného záměru:


16. listopad 2009 - Seminář "Škola, zdraví a přírodní klima" ....... pozvánka


16. listopad 2009 - Seminář "Škola, zdraví a přírodní klima" ....... program


24. - 26. srpna 2009
5. mezinárodní  KONFERENCE ŠKOLA A ZDRAVÍ 21  ... pozvánka

24. - 26. srpna 2009
5. mezinárodní  KONFERENCE ŠKOLA A ZDRAVÍ 21 ... PŘIHLÁŠKA
12. květen 2009 - Seminář "ŠKOLA, ZDRAVÍ A UČITEL" ....... program
12. květen 2009 - Seminář "ŠKOLA, ZDRAVÍ A UČITEL" ....... pozvánka
12. květen 2009 - Seminář "ŠKOLA, ZDRAVÍ A UČITEL" ....... program
12. květen 2009 - Seminář "ŠKOLA, ZDRAVÍ A UČITEL" ....... pozvánka

10. březen 2009 - Seminář "ŠKOLA A ZDRAVÍ VE FILOZOFICKÝCH A HISTORICKÝCH SOUVISLOSTECH" ....... pozvánka
10. březen 2009 - Seminář "ŠKOLA A ZDRAVÍ VE FILOZOFICKÝCH A HISTORICKÝCH SOUVISLOSTECH" ....... program