VÝZKUMNÝ ZÁMĚR ŠKOLA A ZDRAVÍ pro 21. století ....  
MU 21 Řešitelé

  MU 21 Dílčí projekty

MU 21  Semináře

MU 21  Konference

MU 21 Texty

MU 21 Fotogalerie

MU 21 Kontakt

 
  Úvodem  
  Semináře   
  Texty  

 

 Odkazy:

 - příprava služební cesty
 - zpracování prezentace
 - zpracování výzkumných dat
 - úpravy rukopisu
 - software
 - informační zdroje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠKOLA A ZDRAVÍ PRO 21. STOLETÍ - DÍLČÍ  PROJEKTY
PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D.
(1974)
Vizitkové URL http://www.muni.cz/edu/people/Tomas.Cech

Název úkolu: Realizace protidrogové výchovy na primárním stupni základních škol jako nového přístupu v řešení předcházení drogovým závislostem na tomto stupni škol.

 

Výzkumný cíl: Primární drogová prevence na základních školách na základě výzkumů  nedostatečně reaguje na aktuální společenské požadavky. Hlavními nedostatky je nekoncepčnost, nesystematičnost, cílenější zařazování preventivních aktivit až na 2. stupeň školy, což je z hlediska potřebného formování postojů a názorů dětí pozdní věk. Je žádoucí nalézt nové přístupy v preventivním působení, které budou systematičtější a ucelenější, budou reagovat na aktuální společenské trendy. Po­třebná se jeví rovněž systematičtější příprava budoucích učitelů na pedagogických fakultách, aby byli dostatečně kompetentní v preventivních krocích, a využívání RVP. Plánujeme provést analýzu stavu primární prevence na primárním stupni škol, navrhnout změny a koncepci protidrogové výchovy jako inovativního přístupu v řešení pro­blematiky a připravit kompetentní odborné pracovníky (učitele) na pedagogických fakultách (resp. PdF MU Brno) pro realizaci preventivních aktivit na školách, především na pri­már­ním stupni škol.

 

Očekávané výsledky: Vytvořit analýzu stavu přístupu k předcházení drogovým závislostem a vytvořit návrh změn a nový koncepční přístup. Vymezit protidrogovou výchovu teoreticky a obsahově. Napsat publikace pro učitele 1. stupně s vymezením nového přístupu. Vytvořit návrhy na koncipování školních vzdělávacích programů (vyplývá z RVP ZV) v protidrogové problematice.

Profil řešitele :


 

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Příjemce: Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno

Hlavní řešitel: Doc. PhDr. Evžen Řehulka, CSc.

Identifikační kód záměru: MSM0021622421

Trvání: 2005-2010

 
 Poskytovatel :

 Ministerstvo školství,
 mládeže a tělovýchovy
 
 
Příjemce :
 Masarykova univerzita
 Žerotínovo nám. 9
 601 77  Brno

 Hlavní řešitel :
 Doc. PhDr. Evžen
 Řehulka, CSc.

 

 
Identifikační kód
 záměru:
 
 MSM0021622421
 

 
Trvání :
 
2005 - 2010

Aktuální zprávy z činností našeho pracovního  týmu výzkumného záměru:


16. listopad 2009 - Seminář "Škola, zdraví a přírodní klima" ....... pozvánka


16. listopad 2009 - Seminář "Škola, zdraví a přírodní klima" ....... program


24. - 26. srpna 2009
5. mezinárodní  KONFERENCE ŠKOLA A ZDRAVÍ 21  ... pozvánka

24. - 26. srpna 2009
5. mezinárodní  KONFERENCE ŠKOLA A ZDRAVÍ 21 ... PŘIHLÁŠKA
29. červen 2009 - Seminář "AAT a zdraví školních dětí" ....... program
29. červen 2009 - Seminář "AAT a zdraví školních dětí" ....... pozvánka
12. květen 2009 - Seminář "ŠKOLA, ZDRAVÍ A UČITEL" ....... program
12. květen 2009 - Seminář "ŠKOLA, ZDRAVÍ A UČITEL" ....... pozvánka

10. březen 2009 - Seminář "ŠKOLA A ZDRAVÍ VE FILOZOFICKÝCH A HISTORICKÝCH SOUVISLOSTECH" ....... pozvánka
10. březen 2009 - Seminář "ŠKOLA A ZDRAVÍ VE FILOZOFICKÝCH A HISTORICKÝCH SOUVISLOSTECH" ....... program