Oborově-vědecký seminář studentů

doktorského studijního programu Specializace v pedagogice,

obor Hudební teorie a pedagogika

 

/sborník KHV PdF MU, Brno 2007, ed. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D./

 

 

Mgr. Veronika Audyová   Vnímání hudebního díla
Mgr. Hana Doležalová Variace v literatuře pro klávesové nástroje  
Mgr. Martin Hanák               Flažolety při výuce hry na kontrabas 
Mgr. Věra Chmelová Česká a slovenská klavírní literatura 2. poloviny 20. století
Mgr. Kristýna Kučírková Schola Gregoriana Pragensis versus Svatomichalská gregoriánská schola aneb Dva způsoby poučené interpretace
Mgr. Lucie Kunovová Grazyna Bacewicz průřez tvorbou polské skladatelky
MgA. Ján Molčan Vývoj sonátové formy na začátku 19. století
Mgr.Svatava Pintzkerová Sémantický diferenciál a poslechový dotazník u žáků 2. stupně ZŠ
Mgr. Štěpán Policer Sbormistrovská škola Josefa Veselky
Mgr. Josef Secký Vztah hudební percepce a aktivního provozování hudby u středoškolské mládeže
Mgr. Magdalena Slaná Virtuózní klavírní prvky  v díle Beethovena a Czerného
MgA. Stanislava Syrková Eduard Tregler
Mgr. Soňa Štoudková Hudební postoje vysokoškolské mládeže k minimalismu
Mgr. Zuzana Vaculová Jaroslav Jaroš –  významná postava brněnské opery
MgA. Michal Vajda Obecný význam práce v dětském sboru

 

© Vydala v roce 2007 Katedra hudební výchovy PdF MU Brno jako 1. číslo 3. ročníku elektronického časopisu Teoretické reflexe hudební výchovy

(vzniklo za finanční podpory fakultního projektu PdF MU, č. 06/07)