cz
de
fr
en

Jane Austenová (1810-1836)

Jane Austenová Jane Austenová a její dílo jsou poslední dobou oblíbeným hollywoodským námětem. Její život však nedoprovázela žádná viditelná dramata. Narodila se roku 1775 v rodině reverenda v jihoanglickém hrabství Hampshire, kde strávila většinu svého života. Po smrti otce se rodina musela poněkud uskrovňovat, díky podpoře úspěšných bratrů žila však Austenová, její matka a sestra Cassandra v relativním komfortu. O osobním životě Austenové není mnoho známo. Víme, že obdržela nabídku k sňatku, kterou vzápětí odmítla a zůstala do své smrti neprovdána. Její život naplňovala obvyklá zábava venkovské šlechty: návštěvy příbuzných a známých, korespondence, procházky, plesy, občasné výlety a cesty do Londýna. Na sklonku života žila s matkou a Cassandrou ve vesničce Chawton, kde je nyní její muzeum.

Před smrtí se Austenová se sestrou uchýlily do Winchesteru, aby Jane mohla být pod neustálým dohledem lékaře. Zemřela roku 1817 a je pohřbena ve winchesterské katedrále. Cassandra, která byla věrnou společnicí a opatrovatelkou Austenové, namalovala několik portrétů, jimž vděčíme za spisovatelčinu podobiznu. Janin důvěrný vztah s Cassandrou se často promítá do vřelých sesterských vztahů v jejích románech.

Díla Jane Austenové bývají označována jako romány rodinného krbu. Dotýkají se většinou úzkého okruhu venkovské šlechty a jejich rodinného a společenského života. Hrdinky Austenové jsou mladé neprovdané ženy, hledající lásku a kýžené sociální zaopatření. Román Pýcha a předsudek (1813) líčí osudy pěti sester rodiny Bennetových, zejména druhé nejstarší Elizabeth, která nejprve odmítne nabídku k sňatku bohatého a pohledného, avšak zdánlivě pyšného pana Darcyho, aby postupně poznala jeho ryzí charakter.

V románu Rozum a cit (1811) dvě sestry, praktická Elinor a romantická Marianna, musejí spolu se svou matkou a mladší sestřičkou opustit rodinné sílo poté, co jim zemřel otec a jeho majetek zdědil jeho syn z prvního manželství, a žít skrovný život v zahradním domku na panství vzdálených příbuzných. Elinor se sbližuje s plachým bratrem své nevlastní švagrové a Marianna, obdivována kolonelem Brandonem, chová vášnivý cit k šarmantnímu panu Willoughbymu. Ukáže se však, že oba muži mají určité závazky a obě sestry čeká mnoho utrpení, než dojdou svého štěstí.

K nejlepším románům Austenové patří rovněž Ema (1816), příběh bohaté, hezké, chytré, ale poněkud rozmazlené dívky, která si namlouvá, že se vyzná v srdcích druhých, aby nakonec zjistila, že nezná to své. K dalším autorčiným románům patří Mansfiedský park (1814), Anna Eliotová (1818) a Northangerské opatství (1818).

Austenová, která publikovala své romány anonymně, je obdivována za přesné vykreslení charakterů svých postav, svěží dialogy a jemnou ironii.

Zdroje: