Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

Spolupráce IVŠV s výzkumnými pracovišti v České republice

 

Spolupráce IVŠV s výzkumnými pracovišti v zahraničí

 

Spolupráce IVŠV redakcemi časopisů a nakladatelstvími

  • Nakladatelství Masarykovy univerzity.
  • Nakladatelství Paido, brněnské nakladatelství, jež se orientuje především na vydávání odborných monografií, vědeckých sborníků a vysokoškolských učebnic převážně z pedagogické oblasti.
  • Pedagogická orientace, vědecký časopis České pedagogické společnosti.
  • Orbis scholae, odborný recenzovaný časopis zaměřený na problematiku školního vzdělávání v jeho širších sociokulturních souvislostech.
  • Komenský, odborný časopis pro učitele základní školy.