Oceli na počátku našeho letopočtu

  • Výroba mramorované oceli s vysokým obsahem uhlíku v Indii má své počátky přibližně 300 př.n.l.
  • Tato ocel se během 1. poloviny 1. tisíciletí n. l. zdokonalila v tzv. damascenskou ocel, která je dodnes proslulá svou pevností a schopností držet ostří. Byla vyráběna z velkého množství různých materiálů včetně různých stopových prvků. Při výrobě se v tehdejší době využíval přírodní vítr a k dosažení vysoké teploty se používalo hoření dřeva.
  • Nejstarší tyglíková ocel, vyráběná pomalým zahříváním a ochlazováním čistého železa a uhlíku (obvykle ve formě dřevěného uhlí) v tzv. tyglíku, byla vyráběna v obci Mery na území dnešního Turkmenistánu v období 9.-10. století n. l.
  • V 11. stol. n. l. existovala výroba oceli v Číně za využití dvou technologií, z nichž jedna poskytovala nehomogenní oceli nižší kvality, druhá byla předchůdcem moderního Bessemerovacího procesu a dosahovala částečné dekarbonizace opakovaným kováním v proudu chladného vzduchu.