Tyglíková (kelímková) ocel

  • Tyglíková (kelímková) ocel představuje celou řadu rozličných technik výroby oceli v tyglíku. Její výroba je v podstatě rafinační proces, ve kterém je jiná forma z oceli, než byly získány kováním (tzv. svářková ocel), roztavena v tyglíku za vzniku produktu homogennějšího než vzniká kováním.
  • Nejstarší tyglíkové oceli jsou dokladovány v Indii a na Srí Lance přibližně ve 3. stol. př. n. l., později pak mezi 8. – 12. stol. n. l. ve střední Asii (Uzbekistán, Turkmenistán).
  • Počátky moderní evropské výroby tyglíkové oceli spadají do 18. stol. n. l. Tyglíková ocel byla v Evropě vyráběna v manufakturách.