Kaučuk

  • Kaučuk je v Evropě znám už od roku 1496, kdy jej přivezl Kryštof Kolumbus (1451 - 1506) ze své druhé cesty do Nového světa (k břehům Ameriky). Pružné kaučukové míče zde používali Indiáni ke hrám. Trvalo však dalších téměř tři sta let, než exotická látka našla první uplatnění.
  • V polovině 18. století se začaly kostičky kaučuku používat ke gumování písma třením papíru. Významnější používání pak bylo použití přírodního kaučuku po rozpuštění v terpentinu jako lepidla. K prvnímu komerčnímu využití kaučuku došlo až ke konci 18. století, kdy se začal používat k impregnaci textilu. Vulkanizace přírodního kaučuku sírou, tedy výroba pryže, byla zveřejněna v roce 1844.
  • Kaučukovníky, z nichž se získávala kapalina, která se vyschnutím přeměnila na pevný kaučuk (tzv. latex), se až do 2. pol. 19. stol. pěstovaly jen v Jižní Americe, později i Jihovýchodní Asii.
  • Masivní využití kaučuku je připisováno vynálezu pneumatik (1888), kdy začalo být přírodního kaučuku nedostatek, což podnítilo přípravu umělého kaučuku.