Síra

  • chemická značka: S
  • název: - český: Síra, - anglický: Sulphur, - latinský: Sulphur
  • původ názvu: latinský název sulphur má pravděpodobně původ v sanskrtském sulvere, z něhož vzniklo také německé označení schwefel, kořen sweb znamená spát, což v pozdějším anglosaském sweblau znamenalo zabíjet
  • doba objevu: 4 000 let př. n. l.
  • získávání v době objevu: síra se získávala a získává srážením za horka ze sirných par, k němuž v přírodě dochází v blízkosti činných i vyhaslých sopek; získávat síru lze také vytavováním z hornin, které ji obsahují ve volném stavu
  • použití v době objevu: k dezinfekci, na knoty do lamp, k bělení bavlny, při úpravách a srážení vlněných tkanin, k výrobě farmaceutických preparátů (sirné masti) nebo jako vykuřovadlo při bohoslužbách
  • naleziště v době objevu: oblast Středomoří – Sicílie, Japonsko
  • naleziště v Čechách v době objevu: není známo