Georg Bauer

24. 3. 1494 – 21. 11. 1555

  • • německý zakladatel vědecké mineralogie, vědy o hornictví a hutnictví
  • • vlastní jméno si polatinštil na Agricolu, kdy slovo „bauer“ znamená rolník, lat. „agricola“
  • • k jeho největším a nejvýznamnějším dílům patří De re metallica libri XII (Dvanáct knih o kovech), kde shrnul tehdejší znalosti o metalurgii; 200 let byla tato práce považována za nejlepší odbornou knihu zabývající se uvedenou problematikou; vynikala také svými doprovodnými ilustracemi