Roger Bacon

asi 1210/14 – 1292/4

  • • anglický přírodovědec a filozof, reformátor vzdělání
  • • známý jako Doctor Mirabilis (lat. „zázračný učitel“)
  • • zajímal se o matematiku, fyziku (především o optiku), fyziologii, astronomii a alchymii
  • • k jeho nejznámějším spisům patří dílo Speculum alchymiae (Zrcadlo alchymie)
  • • zdůrazňoval význam experimentů v přírodních vědách
  • • alchymii rozdělil na spekulativní (zabývající se podstatou světa a látek) a praktickou (soustřeďující se na výrobu elixírů a přeměnu běžných kovů na zlato)
  • • upozornil na jev, že hořící tělesa v uzavřeném prostoru zhasínají pro nedostatek vzduchu; jako první zveřejnil r. 1242 přesné pokyny k výrobě střelného prachu