Michel Smith

26. 4. 1932 - 4. 10. 2000

Nobelovu cenu získal v roce 1993 společně s K. B.Mullisem za svou práci v oboru molekulární genetiky

  • • kanadský chemik anglického původu
  • • studium:
    • – univerzita v Manchesteru
  • • přednášel na univerzitě ve Wisconsinu
  • • až do své smrti působil v kanadském Vancouveru na University of British Columbia (UBC), kde se zabýval především molekulární genetikou
  • • jeho první práce z oboru molekulární genetiky se datují již z jeho působení v Anglii, kde pracoval na světoznámé laboratoři dvojnásobného laureáta Nobelovy ceny za chemii Frederica Sangera v Ústavu molekulární biologie Lékařské výzkumné rady Británie v Cambridgi
  • • vypracoval metody chemické syntézy krátkých úseků deoxyribonukleové kyseliny (DNA), které se používají k sestavování celých genů a při zavádění cílených změn do genů izolovaných z organismů
  • • užitím dnešních genetických metod, které z velké části umožnily právě Smithovy práce, lze přesně a specificky obměňovat genetickou informaci, která je obsažena v genech - takto pozměněné geny pak mohou sloužit jako předloha pro syntézu pozměněných molekul bílkovin - taková změna umožňuje i produkci inzulínu, jehož část je specificky modifikována tak, že je rozpustnější a lépe odolácá odbourání v organismu - mimo to však metody cílené obměny genů umožňují sledovat funkci jednostlivých enzymů a hormonů v molekulách bílkovin
  • • na jeho počest byly roku 2004 na University of British Columbia přejmenovány Biochemické laboratoře jako laboratoře Michaela Smitha