Frederick Sanger

13. 8. 1918

Nobelovu cenu získal v roce 1958 za výzkum struktury bílkovin, zejména inzulínu

 • • anglický biochemik
 • • narodil se v rodině praktického lékaře
 • • studium:
  • – univerzita v Cambridgi
 • • stal se profesorem na univerzitě v Cambrigi a zde také pracuje v biochemické laboratoři
 • • jeho první vědecké práce byly z oblasti metabolismu aminokyselin
 • • po obhájení doktorské disertace se zaměřil na výzkum bílkovin, a to především na určení jejich chemické struktury
 • • ve své práci navázal na dřívější práce E. H. Fischera, který objevil, že molekuly bílkovin jsou tvořeny řetězcem aminokyselin, ale teprve až nové fyzikální, chemické a fyzikálně-chemické metody pomohly odhalit strukturu těchto řetězců
 • • v roce 1952 prozkoumal strukturu inzulínu a určil přesný sled aminokyselin ve dvou řetězcích, které tvoří jeho molekulu
 • • jako první objevil molekulovou strukturu inzulínu a poprvé dokázal, že inzulín je bílkovinná látka, a tím, že určil jeho strukturu, poprvé určil chemickou strukturu bílkovinné látky vůbec
 • • metoda, kterou ke svému výzkumu použil, našla uplatnění při určování struktury bílkovin
 • • jeho práce mají velký význam zejména pro medicínu, neboť inzulínu se používá k léčení cukrovky