Vladimír Prelog

23. 7. 1906 – 7. 1. 1998

Nobelovu cenu získal v roce 1975 za výzkum v oblasti stereochemie organických molekul a reakcí

  • • švýcarský chemik
  • • studium:
    • – ČVUT (chemická fakulta)
  • • svou kariéru zahájil v Praze, kde nastoupil v roce 1924 na chemickou fakultu Českého vysokého učení technického – zde ho díky profesoru Votočkovi a profesoru Lukešovi upoutala organická chemie
  • • v roce 1935 odešel jako asistent na univerzitu do Záhřebu a po vypuknutí druhé světové války našel útočiště v Curychu
  • • věnoval se umělé přípravě velmi složitých chemických sloučenin, kde navázal na dřívější práce R. B. Woodwarda, a rozšířil platnost Bredtova pravidla
  • • zajímal se o prostorovou stavbu molekul, o kterou v něm podnítil zájem profesor Lukeš, a v této práci navázal na linii započatou van´t Hoffem
  • • nejvýznamnější je jeho práce při studiu chirálních (opticky aktivních) sloučenin, kde studoval různé typy chirální izomerie, a symetrické indukce – nespokojil se jen se standardní analýzou na základě symetrie, ale zavedl vyčerpávající topologickou klasifikaci chirality a hledal experimentální potvrzení možnosti existence různých typů chirálních sloučenin