Jacobus Henricus van't Hoff

30. 8. 1852 – 1. 3. 1911

Nobelovu cenu získal v roce 1901 za objev zákonů chemické dynamiky a osmotického tlaku v roztocích

 • • holandský chemik
 • • narozen v rodině praktického lékaře
 • • studium:
  • – technika v Delftu
  • – univerzita v Bonnu
  • – univerzita v Leydenu
  • – univerzita v Paříži
  • – univerzita v Utrechtu
 • • v roce 1878 se stal profesorem chemie, mineralogie a geologie na univerzitě v Berlíně
 • • V roce 1874 vydává práci Chemie v prostoru, kterou se zařadil mezi zakladatele fyzikální chemie a stereochemie. Ve své práci poprvé vysvětlil teorii prostorového uspořádání atomů v molekulách organických sloučenin, která se stala základem současné stereochemie. Při své práci dospěl k závěru, že vlastnosti chemických sloučenin nezávisí jen na počtu atomů jednotlivých prvků, které tvoří molekulu, ale také na uspořádání atomů v prostoru, který molekula zabírá.
 • • mezi jeho nejvýznamnější práce patří výzkum vlastností roztoků a objev vztahů mezi osmotickým tlakem a počtem molekul v roztoku (tzv. van´t Hoffův zákon)
 • • navázal na práce významného chemika a bakteriologa L. Pasteura a vysvětlil také optickou aktivitu organických sloučenin