Charles J. Pedersen

3. 10. 1904 – 26.10. 1989

Nobelovu cenu získal v roce 1987 společně s D.J. Cramem a J. Lehnem za objev syntetických makrocyklických látek se selektivními vlastnostmi pro vazbu iontů a molekul

  • • americký chemik
  • • dlouhá léta pracoval v průmyslovém výzkumu
  • • v roce 1961 v laboratořích firmy Du Pont de Nemours & Co. dostal za úkol nalézt pro polymeraci olefinů nové katalyzátory, které by obsahovaly ionty vanadu
  • • Pedersen chtěl v rámci svého úkolu vázat ionty trojmocného a čtyřmocného vanadu do komplexů s aromatickými látkami s větším počtem skupin, které se účastní tvorby komplexu (tzv. polydentátové ligandy) - jako ligand zvolil bis-2[2-(o-hydroxyfenoxy)ethyl]ether
  • • ligand bis-2[2-(o-hydroxyfenoxy)ethyl]ether začal syntetizovat v roce 1962, přičemž si všiml, že se absorpční spektrum této látky rozpuštěné v methanolu dramaticky změnilo po přidání hydroxidu sodného - další výzkum ypomocí infračervené a jaderné magnetické rezonanční spektroskopie jej přivedly k závěru, že se jedná o cyklický polyether, který váže uvnitř dutiny sodné ionty a který Pederson nazval dibenzo-18-crown-6
  • • v roce 1967 publikoval své první práce o cyklických polyetherech
  • • po tomto základním objevu se intenzivně věnoval dalšímu výzkumu celé skupiny cyklických polyetherů (včetně thiopolyetherů) a vznikla tak nová "crownová" chemie, které se začaly věnovat stovky badatelů po celém světě