Jean-Marie Lehn

4. 10. 1918 – 1998

Nobelovu cenu získal v roce 1987 společně s D.J. Cramem a Ch. J. Pedersenem za objev syntetických makrocyklických látek se selektivními vlastnostmi pro vazbu iontů a molekul

  • • francouzský chemik
  • • narodil se v rodině stavitele varhan
  • • působil jako profesor na Pasteurově univerzitě ve Strasburgu
  • • v 60. letech (přibližně ve stejnou dobu jako Pederson) společně se svými spolupracovníky syntetizoval skupinu makrocyklických látek - polyetherové diaminy čili kryptáty*
  • • dokázal syntetizovat nejfantastičtější struktury, zjistit vztahy mezi strukturou a stabilitou komplexů, prozkoumat kinetiku tvorby komplexů, jejich pčinky na membrány a fotochemické efekty
  • * termín kryptát byl odvozen na základě toho, že výborně skrývají kovové ionty uvnitř dutiny ve své struktuře - nyní se používá pro komplexy a pro samotné látky se užívá termín kryptand