Richard Kuhn

3. 12.1900 – 1. 8. 1967

Nobelovu cenu získal v roce 1938 za práce o karotenoidech a vitamínech

  • • německý chemik rakouského původu
  • • studium:
  • • roku 1926 se stal docentem a později profesorem všeobecné analytické chemie na univerzitě v Curychu
  • • od roku 1928 byl profesorem na univerzitě Heidelbergu a ředitelem zdejšího chemického oddělení Ústavu císaře Wilhelma pro lékařský výzkum
  • • na příkaz nacistické německé vlády nesměl převzít peněžitou odměnu spojenou s Nobelovou cenou a také diplom a zlatou medaili převzal později
  • • během působení na univerzitě v Curychu začal zkoumat uspořádání atomů v polyénech (tzv. konjugované dvojité vazby) – nejprve určil konstituci polyénových barviv z rostlinného materiálu a provedl syntézu okolo 300 látek z této skupiny, aby zjistil obecné vztahy mezi chemickou vazbou těchto nenasycených uhlovodíků a mezi jejich optickými, magnetickými a dielektrickými vlastnostmi
  • • nejvýznamnějších výsledků dosáhl ve výzkumu karotenoidů, přičemž navázal na práce P. Karrera – pomocí polarizovaného světla objevil provitamín karotenu v mrkvi a zjistil fyziologický a biologický význam karotenu jako růstového faktoru
  • • ve spolupráci s Szent-Gyorgyim pracoval také na výzkumu vitamínu B2 (riboflavinu) a objasnil jeho chemickou strukturu
  • • roku 1939 izoloval vitamín B6