Paul Jozef Crutzen

3. 12. 1933

Nobelovu cenu získal v roce 1995 společně s M. Molinem a F. S. Rowlandem za práci v chemii atmosféry

 • • holandský chemik
 • • studium:
  • – univerzita ve Stockholmu (v roce 1973 zde získal doktorát z meteorologie)
 • • byl dlouholetým pomocným profesorem na Georgině institutu technologí a výzkumný profesor na katedře meteorologie na univerizě ve Stockholmu
 • • je členem Švédské akademie věd
 • • v současné době pracuje v Ústavu pro chemii Maxe Plancka v Mohuči (Německo)
 • • věnoval se problematice vzniku a rozkladu ozonu - díky jeho činnosti se mohla veřejnost seznámit s citlivostí ozónové vrstvy vůči emisím, které vznikají v důsledku lidské činnosti
 • • v roce 1970 učinil významný krok v poznání mechanismu snižování koncentrace ozonu v ozónové sféře - navrhl reakční schéma, ve kterém je ozon katalyticky rozkládán oxidy dusíku* NO a NO2 na molekulární kyslík
 • • demonstroval možnou souvislost mezi činností půdních mikroorganismů a tloušťkou ozónové vrstvy - tento poznatek se stal základem rozvoje studia globálních biochemických cyklů
 • * tyto oxidy dusíku mohou v atmosféře vznikat přeměnou chemicky nestálého N2O, jehož podstatu lze nalézt v mikrobiologických transformacích na Zemi