Mario José Molina

19. 3. 1943

Nobelovu cenu získal v roce 1995 společně s P. Crutzenem a F. S. Rowlandem za práci v chemii atmosféry

 • • americký chemik
 • • studium:
  • – Kaliforsnká univerzita v Berkeley (obhájil zde doktorskou disertaci v oboru fyzikální chemie - zabýval se v ní chemickými lasery)
 • • po studiích získal místo asistenta ve skupině profesora Rowlanda na kalifornské univerzitě v irvine
 • • po získání profesorského titulu přesídlil na kalifornskou techniku
 • • je členem Národní akademie věd USA
 • • od roku 1973 se začal společně s Rowlandem věnovat výzkumu atmosféry
 • • v letech 1974-2004 pracoval v oddělení Vědy země, atmosféry a planet na Massachussetské technice v Cambridge
 • • v roce 1974 publikovali společně s Rowlandem článek o možném ovlivnění ozonové vrstvy freonovými plyny - vypočetli, že molekuly freonů mohou v atmosféře setrvávat více jak padesát let, a uvědomili si, jaké následky pro lidstvo by neustále rostoucí produkce těchto látek mohla mít
 • • v roce 1974 pracovali společně s Rowlandem na rozsáhlé zprávě pro Komisi pro atomovou energii, o výsledcích své práce informovali na zasedání Americké chemické společnosti - od té doby věnovali velké úsilí tomu, aby byla omezena produkce látek poškozujích ozonovou vrstvu
 • • práce Molina a Rowlanda vyvolaly rozporuplnou reakci, nebož jim někteří vytýkali spekulativní charakter pro jejich kvantitativně nepodložené závěry - jejich zpráva ale vedla k jistým omezením produkce freonů a iniciovala podrobnější studium mechanizmu reakcí vedoucích ke snižování obsahu ozonu ve stratosféře
 • • v současné době (od roku 2007) pracuje na univerzitě California v San Diegu na fakultě chemie a na Scripps Institution of Oceanography