Společenské karetní hry s chemickou problematikou

 

Martina Bergerová, Michal Bříza, Hana Cídlová, Pavel Galle, Jana Holásková, Eva Lomovcivová,
Jiří Matyášek, Emílie Musilová, Libor Škarvada

Katedra chemie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, Česká republika

e-mail: cidlova@centrum.cz

 

Pěkně prosíme, pokud naše hry použijete, případně se někde na tyto stránky odvoláte, pošlete nám o tom e-mailem zprávu na cidlova@centrum.cz. Děkujeme!

                                                                                                                                                                                                                                                                               autoři

 

Zkušenosti pedagogů i statistické výzkumy ukazují, že zájem žáků základních škol o chemii jako o vyučovací předmět stále klesá a že chemie patři k nejméně oblíbeným vyučovacím předmětům. Jedním ze způsobů, jak tuto situaci zlepšit, je vhodná motivace žáků. Nejznámějším motivačním prostředkem v chemii je využití chemického experimentu. Toto řešení, bezesporu velmi dobré, však má i stin­né stránky. Učitelé z praxe si stěžují na nedostatek času ve výuce, který by mohli věnovat experimentům, práce s chemickými látkami je náročná materiálově a je třeba dbát zvýšené opatr­nos­ti ze zdravotních a bezpečnostních důvodů. Využití chemických pokusů v zájmových dětských kroužcích je v některých případech diskutabilní a klade nároky na kvalifikaci vedoucích těchto kroužků, pro­vá­dění chemických pokusů doma (malá dětská laboratoř jako hračka) může být dokonce i nebezpečné. Provádění chemických pokusů navíc vyžaduje jisté předchozí znalosti a zkušenosti žáků či expe­ri­men­tá­torů.

Z těchto důvodů se jako doplňkové (nikoli chemický experiment nahrazující), elegantní řešení nabízí využití společenských stolních her k didaktickým účelům. Takovéto hry (pexeso, černý Petr a ji­né karetní hry) jsou zpracovány například pro biologii (obrázky rostlin a živočichů), zeměpis (obrázky hradů a zámků), český jazyk a literaturu (pohádkové postavy), ne však pro chemii. Přitom uvedené hry by hrály zřejmě i děti mladší, které se ještě chemii neučí, a seznamovaly by se tak - nenásilnou formou hry - s tímto jinak tolik neoblíbeným předmětem. 

Naše pracoviště se snaží o částečné řešení uvedené situace. Vytvořili jsme několik sad karetních her s chemickou problematikou, které se prostřednictvím Internetu pokoušíme dát k dispozici dětem, je­jich rodičům i vyučujícím a poskytnout jim tak jeden z motivačních prostředků. Na této stránce naleznete tyto hry včetně jejich „klasických“ pravidel a pravidel záměrně upravených tak, aby se děti s che­mií při hře blíže seznámily a některé chemické poznatky se díky hře naučily.

 

            Na následujících odkazech níže na této stránce najdete námi vytvořené hry. Můžete si některé z nich zahrát a všechny můžete stáhnout (viz níže) a převést do editoru WORD. Jednoduše otevřete stránku se hrou, o kterou máte zájem, a stisknete klá­ve­sy CTRL A, CTRL C. Pak otevřete nový prázdný dokument ve WORDu a stisknete CTRL V. Abyste při tisku nespotřebovali mnoho papíru nebo abyste nemuseli zbytečně mnoho platit za barevný xerox, seskládali jsme barevné obrázky na co nejmenší počet stran majících co nejmenší okraj. Proto musíte nastavit okraje v dokumentu WORDu na hodnotu 0,5 cm. U her Minerály známé neznámé a Ovoce a zelenina musíte navíc nastavit SOUBOR-VZHLED STRÁNKY-NA ŠÍŘKU.

 

            Formát HTM stažitelný do WORDu nezachovává přesně tvar karet (a může se tedy stát, že jednotlivé karty kvarteta nebudou na Vašem počítači stejně velké), dovolí Vám však úpravy textu, tvaru karet, rozložení na stránce, změnu písma apod. Vystejnit velikost kartiček si však budete muset sami. Pokud dáte přednost hotové (ale již neměnitelné) úpravě připravené k tisku, zvolte formát PDF. Pro jeho čtení potřebujete program Adobe Acrobat, který je možno zadarmo stáhnout z Internetu např. na adrese http://www.adobe.com/products/acrobat/.

 

Herní karty je možno využít nejrůzněji. Jednak pro obvyklé hry (kvarteto, pexeso), jednak jako obrázkové ilustrace při výkladu odpovídajícího učiva, k losování otázek při zkoušení, losování témat při pro­blémové výuce (dětem pak dovolíme pracovat s literaturou), jednotlivé kartičky mohou být odměnou žákům za dobrou práci,... Pexeso Laboratorní pomůcky může být využito při opakování názvů labora­tor­ních pomůcek v učebnách, kam je obtížné originální pomůcky dopravit, jako podklad pro písemné nebo i ústní zkoušení,...

 

Některá pexesa si můžete i zahrát přímo na počítači. Program pro vás připravil Michal Bříza z Fakulty informatiky Masarykovy univerzity jako svou bakalářskou práci (vedoucí práce RNDr. Libor Škarvada). Vstup do hry je zde.

 

Přejeme vám mnoho zábavy a štěstí.

 

                                                                                                                                                                                                                               autoři

 

Pexeso Chemie kolem nás (HTM) , formát PDF

Kvarteto Minerály známé neznámé (HTM) , formát PDF

Pexeso Laboratorní pomůcky (HTM) , formát PDF

Pexeso V laboratoři jako doma (HTM) , formát PDF

Zlodějské kvarteto Ovoce a zelenina (HTM) , formát PDF

Pexeso Jak to (ne)dělat (HTM) , formát PDF

Ekologické pexeso Kam kráčíš, člověče? (pouze PDF)

Kvarteto Periodická tabulka na dlani (pouze PDF)

Pexeso – prvky (pouzePDF)

 

Počitadlo:

 

Stránky byly publikovány v prosinci 2003.