Zlodějské kvarteto – Ovoce a zelenina

Hana Cídlová, Jana Holásková

Katedra chemie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, Česká republika

e-mail: cidlova@centrum.cz

 

 

Milí přátelé!

Připravily jsme pro Vás zábavnou hru – kvarteto. Kromě zábavy Vám přinese i poučení a snad Vás i sblíží se dvěma vědními obory – chemií a biologií. Hra se skládá z 32 obrázkových kartiček, na kterých jsou zobrazeny a pojmenovány některé u nás pěstované druhy ovoce a zeleniny. Kartičky jsou rozděleny do osmi skupin po čtyřech. Základním principem hry je hledání těchto čtveřic. Při jejich hledání rozvíjíte svoji paměť, umění soustředit se a hravou formou získáváte nové vědomosti. Nůžkami nejprve pečlivě vystříhejte jednotlivé kartičky s obrázky a pozorně si přečtěte pravidla hry.

Přejeme Vám příjemnou zábavu!

 

 

Pravidla hry

1.        Na každém listu nahoře je uveden název zobrazeného ovoce či zeleniny. V pravém horním rohu je pak označení karty pomocí číslice a písmene, např. 1A. Čtveřice karet označených stejnou číslicí, ale různým písmenem tvoří jedno kvarteto. Vaším cílem je získat vždy celou čtveřici karet označených stejnou číslicí, např. 2A, 2B, 2C, 2D. Pod obrázkem jsou vytištěny informace o přibližném obsahu některých biologicky významných mikroelementů v daném druhu ovoce či zeleniny.

2.        Počet hráčů: Nejméně 3, avšak je-li jich více, je hra zajímavější (nejlépe 5—6).

3.        Postup hry: Listy se zamíchají.

4.        Rozdají se všechny listy. Připadne-li na hráče nestejný počet listů, vyrovnají se rozdíly postupně v dalších hrách.

5.        Levý soused hráče, jenž rozdával, si vybere jednu ze svých karet a vyzve kteréhokoli spoluhráče, aby mu dal list, který mu do kvarteta určeného touto kartou chybí. List označí číslem a písmenem uvedeným  v pravém horním rožku kartičky a odpovídajícím názvem daného druhu ovoce a zeleniny (názvy zjistí ze seznamu, který je součástí hry). Současně si vybere jeden ze čtyř mikroelementů (Ca, Fe, Cu, I) uvedených na kartě a tento mikroelement nahlas sdělí ostatním hráčům. Žádost tedy např. může znít: Chci od Petra kartu 2C Angrešt a hraji o železo. Pro každé kvarteto se mikroelement při prvním požádání určí zvlášť a zapíše se.

6.        Od tohoto okamžiku se kvarteto č. 2 hraje o železo (tuto skutečnost si hráči poznačí na společný všem viditelně umístěný papír, aby v závěru hry nedošlo k nedorozumění).

7.        Má-li vyzvaný hráč onen list, musí jej vyzývajícímu odevzdat.

8.        Tímto způsobem vyzývající požaduje listy (po jednom) od kterýchkoli spoluhráčů, dokud se mu daří obdržet žádané listy.

9.        Jakmile se mu to nepodaří, je řada na posledním vyzvaném, aby začal s vyžadováním listů stejným způsobem. Může přitom požadovat zpět i ten list, který předtím odevzdal, avšak nikdo nesmí požadovat list z kvarteta, z něhož sám žádný list nemá (třebaže jej předtím měl).

10.     Takto hra pokračuje až do shromáždění všech kvartet.

11.     Jestliže hráč A přijímá od hráče B poslední, čtvrtou kartu z kvarteta, vyloží všechny tři zbývající karty na stůl tak, aby byly vidět obrázky a obsah mikroelementů. Pokud některý druh ovoce nebo zeleniny na jeho třech kartách obsahuje více nebo alespoň stejně mnoho zvoleného (na počátku hry nahlášeného a na papír zapsaného) mikroelementu, než ovoce/zelenina na poslední, čtvrté kartě, náleží toto kvarteto hráči A. Pokud je ovšem nahlášeného mikroelementu nejvíce v ovoci/zelenině na poslední kartě, získává celé kvarteto hráč B.

12.     Hráč, který získal kvarteto, je odloží na hromádku před sebe a získává bod.

13.     Kolik kdo získal kvartet, tolik má bodů.

14.     Pokyny hráčům: Sledujte bedlivě výzvy i odpovědi svých spoluhráčů, abyste mohli usoudit, od koho asi můžete který list obdržet, až na vás dojde řada. Projděte si před hrou hrací karty, abyste si udělali představu o přibližném obsahu minerálních látek v uvedených druzích ovoce/zeleniny.

15.     Za nesprávné odpovědi i za nesprávné výzvy (tj. neměl-li vyzývající žádný list z kvarteta, z něhož nějaký list žádal) je možno předem stanovit trestné body.

16.     Vítězem je ten, kdo získal nejvíc bodů.

 

 


Seznam hracích karet:

 

1A          borůvky                                1B           maliny                                   1C           ostružiny                              1D           brusinky

2A          rybíz černý                           2B           rybíz červený                       2C           angrešt                                  2D           kdoule

3A          broskve                                 3B           meruňky                                3C           švestky                                 3D           třešně

4A          víno hroznové                     4B           hrušky                                   4C           jablka                                     4D           jahody

5A          mrkev                                    5B           brambory                              5C           celer                                       5D           ředkvičky

6A          brokolice                               6B           květák                                   6C           kedluben                               6D           hrášek zelený

7A          bílé zelí                                  7B           salát hlávkový                     7C           špenát                                   7D           rajčata

8A          okurky                                   8B           cuketa                                   8C           česnek                                   8D           cibule

 

Doplněk k pravidlu č. 11 (jsou-li všichni hráči starší 14 let):

 

V okamžiku, kdy hráč B bere hráči A celé shromážděné kvarteto, může hráč A situaci ještě zachránit ve svůj prospěch, a to takto: Z dále uvedeného Seznamu otázek 1 jednu libovolnou vybere a nahlas přečte. Pokud na ni hráč B umí správně odpovědět, kvarteto si ponechá. Pokud to nedokáže, přenechá kvarteto hráči A.

 

Doplněk k pravidlu č. 13 (jsou-li všichni hráči starší 14 let):

Za shromážděné kvarteto může hráč získat ještě jeden bod, pokud správně odpoví na otázku k tomuto kvartetu, uvedenou v Seznamu otázek 2. Celkem tedy za shromážděnou čtveřici kartiček může hráč získat dva body. Pokud hráč neodpoví správně, získá pouze bod za shromáždění kartiček. Seznam správných odpovědí je uveden za seznamem otázek.

 


Seznam otázek 1:

1.       Co jsou to mikroelementy?

2.       V ostružinách je kyselina isocitronová. Jaký je její vzorec?

3.       Všechny druhy ovoce v kvartetu č. 2 obsahují poměrně hodně mědi. Víš, odkdy lidé znají a dovedou zpracovávat měď?

4.       Všechny druhy ovoce v kvartetu č. 3 obsahují poměrně málo jodu. Jeho velké množství je však škodlivé (jodová tinktura, což je pětiprocentní ethanolový roztok jodu, se používá k desinfekci, tedy k zabíjení mikroorganismů). Jaká je smrtelná dávka jodu pro člověka o hmotnosti 70 kg?

5.       V jablkách je mimo jiné také chlorogenová kyselina:

                               . Jak se nazývá její část se vzorcem ?

6.        V mrkvi je hodně b-karotenu, jehož vzorec je:

Kolik atomů vodíku je v jedné molekule b-karotenu?

7.       V brokolici je poměrně hodně vápníku. Ten reaguje se šťavelovou kyselinou, obsaženou např. ve špenátu. Napište vzorec produktu a pojmenujte jej.

8.       V rajčatech se vyskytuje barvivo lykopen, jehož vzorec je:

                                  

                                Spočítej, kolik je v jedné molekule lykopenu konjugovaných dvojných vazeb.

9.       V cuketě je poměrně mnoho železa. Kterou formu železa dokáže lidský organismus vstřebat a zpracovat: Fe2+, nebo Fe3+?
 

Seznam otázek 2:

Kvarteto č. 1:            V borůvkách a brusinkách se vyskytuje kyselina chinová, jejíž vzorec je

Kolik hydroxylových skupin obsahuje?

Kvarteto č. 2:           Rybíz obsahuje hodně vlákniny. Ve které fázi života musí mít žena zvýšený přísun vlákniny a proč?

Kvarteto č. 3:           V meruňkách je hodně mědi. Jaký je její biologický význam?

Kvarteto č. 4:           Jaký vzorec má kyselina L-jablečná?

Kvarteto č. 5:           Jod, kterého je v ředkvičkách poměrně hodně, je součástí nějakého hormonu. Jak se jmenuje?

Kvarteto č. 6:           V brokolici je relativně hodně jodu. Jak se projevuje nedostatek jodu v potravě?

Kvarteto č. 7:           Ve špenátu je hodně železa. Jak se jmenuje bílkovina, která obsahuje železo a účastní se procesu dýchání?

Kvarteto č. 8:           V cuketě je poměrně mnoho železa. Která forma železa je stabilnější: Fe2+, nebo Fe3+?


Seznam odpovědí 1:

 

1.       Mikroelementy jsou látky, které jsou nutné k životu, ale v malém množství. Jejich nadbytek organismům naopak může škodit.

2.                            HO–CH–COOH
                             
|
                             CH–COOH
                             
|
                             CH2–COOH

3.       Eneolit (doba měděná), přibližně 5 tis. let př. n. l.

4.       Přibližně 35 mg.

5.       o-dihydroxybenzen nebo 1,2-dihydroxybenzen.

6.       56

7.                       O
                      
                        C–O
                         
|          Ca               šťavelan vápenatý
                        C–O
                                      
                O

8.       9

1.       Fe2+

 

 

Seznam odpovědí 2:

 

Kvarteto č. 1:           5

Kvarteto č. 2:           V těhotenství. V této době se prudce mění obsah a aktivita hormonů v těle. Hormon progesteron uvolňuje střevní svaloinu, proto se zpomaluje peristaltika a zvyšuje se tak možnost zácpy. Vláknina zácpě brání.

Kvarteto č. 3:           Spoluúčastní se krvetvorby. U dětí nedostatek mědi způsobuje duševní a fyzickou retardaci (tzv. Mankesova choroba).

Kvarteto č. 4:                           COOH
                                       
|
                                     CH2
                                      
|
                             HO–C–H
                                      
|
                                 H–C–OH

Kvarteto č. 5:           Thyroxin.

Kvarteto č. 6:           Při nedostatku jodu v potravě může nastat porucha funkce štítné žlázy.

Kvarteto č. 7:           Hemoglobin.

Kvarteto č. 8:           Fe3+.

 

 

 

 

Tvorba hracích karet a publikování tohoto článku byly podporovány grantem FRVŠ 736/03/G6 „Hrajeme si v chemii“.

 


 

1A

BORŮVKY

1B

MALINY

2A

RYBÍZ ČERNÝ

2B

RYBÍZ ČERVENÝ

Ca (mg / 100 g)

10

Ca (mg / 100 g)

40

Ca (mg / 100 g)

46

Ca (mg / 100 g)

29

Fe (mg / 100 g)

740

Fe (mg / 100 g)

1000

Fe (mg / 100 g)

1290

Fe (mg / 100 g)

910

Cu (mg / 100 g)

97

Cu (mg / 100 g)

108

Cu (mg / 100 g)

141

Cu (mg / 100 g)

140

I (mg / 100 g)

2

I (mg / 100 g)

1

I (mg / 100 g)

1

I (mg / 100 g)

1

1C

OSTRUŽINY

1D

BRUSINKY

2C

ANGREŠT

2D

KDOULE

Ca (mg / 100 g)

44

Ca (mg / 100 g)

14

Ca (mg / 100 g)

29

Ca (mg / 100 g)

10

Fe (mg / 100 g)

900

Fe (mg / 100 g)

500

Fe (mg / 100 g)

630

Fe (mg / 100 g)

600

Cu (mg / 100 g)

108

Cu (mg / 100 g)

170

Cu (mg / 100 g)

163

Cu (mg / 100 g)

101

I (mg / 100 g)

1

I (mg / 100 g)

5

I (mg / 100 g)

1

I (mg / 100 g)

2

 


 

3A

BROSKVE

3B

meruňky

4A

VÍNO HROZNOVÉ

4B

HRUŠKY

Ca (mg / 100 g)

8

Ca (mg / 100 g)

16

Ca (mg / 100 g)

18

Ca (mg / 100 g)

10

Fe (mg / 100 g)

480

Fe (mg / 100 g)

650

Fe (mg / 100 g)

510

Fe (mg / 100 g)

260

Cu (mg / 100 g)

73

Cu (mg / 100 g)

134

Cu (mg / 100 g)

83

Cu (mg / 100 g)

72

I (mg / 100 g)

1

I (mg / 100 g)

1

I (mg / 100 g)

1

I (mg / 100 g)

1

3C

ŠVESTKY

3D

TŘEŠNĚ

4C

JABLKA

4D

JAHODY

Ca (mg / 100 g)

14

Ca (mg / 100 g)

17

Ca (mg / 100 g)

7

Ca (mg / 100 g)

26

Fe (mg / 100 g)

440

Fe (mg / 100 g)

350

Fe (mg / 100 g)

480

Fe (mg / 100 g)

960

Cu (mg / 100 g)

95

Cu (mg / 100 g)

115

Cu (mg / 100 g)

53

Cu (mg / 100 g)

46

I (mg / 100 g)

1

I (mg / 100 g)

1

I (mg / 100 g)

1

I (mg / 100 g)

1

 

5A

MRKEV

5B

BRAMBORY

6A

BROKOLICE

6B

KVĚTÁK

Ca (mg / 100 g)

41

Ca (mg / 100 g)

6

Ca (mg / 100 g)

105

Ca (mg / 100 g)

20

Fe (mg / 100 g)

2100

Fe (mg / 100 g)

403

Fe (mg / 100 g)

1300

Fe (mg / 100 g)

650

Cu (mg / 100 g)

52

Cu (mg / 100 g)

90

Cu (mg / 100 g)

126

Cu (mg / 100 g)

42

I (mg / 100 g)

4

I (mg / 100 g)

2

I (mg / 100 g)

15

I (mg / 100 g)

1

5C

CELER

5D

ŘEDKVIČKY

6C

KEDLUBEN

6D

HRÁŠEK ZELENÝ

Ca (mg / 100 g)

68

Ca (mg / 100 g)

34

Ca (mg / 100 g)

68

Ca (mg / 100 g)

24

Fe (mg / 100 g)

530

Fe (mg / 100 g)

1500

Fe (mg / 100 g)

900

Fe (mg / 100 g)

1840

Cu (mg / 100 g)

116

Cu (mg / 100 g)

53

Cu (mg / 100 g)

47

Cu (mg / 100 g)

326

I (mg / 100 g)

3

I (mg / 100 g)

8

I (mg / 100 g)

1

I (mg / 100 g)

4

 


 

7A

BÍLÉ ZELÍ

7B

SALÁT HLÁVKOVÝ

8A

OKURKY

8B

CUKETA

Ca (mg / 100 g)

46

Ca (mg / 100 g)

20

Ca (mg / 100 g)

15

Ca (mg / 100 g)

30

Fe (mg / 100 g)

500

Fe (mg / 100 g)

336

Fe (mg / 100 g)

500

Fe (mg / 100 g)

1500

Cu (mg / 100 g)

33

Cu (mg / 100 g)

49

Cu (mg / 100 g)

51

Cu (mg / 100 g)

45

I (mg / 100 g)

2

I (mg / 100 g)

3

I (mg / 100 g)

2

I (mg / 100 g)

2

7C

ŠPENÁT

7D

RAJČATA

8C

ČESNEK

8D

CIBULE

Ca (mg / 100 g)

126

Ca (mg / 100 g)

9

Ca (mg / 100 g)

38

Ca (mg / 100 g)

31

Fe (mg / 100 g)

4100

Fe (mg / 100 g)

550

Fe (mg / 100 g)

1400

Fe (mg / 100 g)

500

Cu (mg / 100 g)

97

Cu (mg / 100 g)

60

Cu (mg / 100 g)

149

Cu (mg / 100 g)

46

I (mg / 100 g)

12

I (mg / 100 g)

1

I (mg / 100 g)

3

I (mg / 100 g)

2