20. 12. 2023, 16:48  |  English

PF 2024

Přejeme Vám krásný adventní čas, poklidné vánoční svátky, zdraví, osobní pohodu a přiměřenou pracovní zátěž v novém roce 2024.

Za tým Katedry pedagogiky PdF MU
doc. Mgr. Jana Kratochvílová, PhD., vedoucí katedry
a Bc. Eliška Bařina Barochová, manažerka praxí

Těšíme se na viděnou v roce 2024

ped.muni.cz/pedagogika

© 2024
Masarykova univerzita

Facebook     Instagram     Youtube     Spotify