Meziprostory

Číslo grantu: MUNI/A/0737/2012

Grant specifického výzkumu
Hlavní řešitelka: Doc. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D.

Přívlastky interdisciplinární, intermediální, interkulturní, interpersonální a další výrazy s předponou inter- charakterizují současnou dobu a představují také aktuální priority v umění a ve výchově. Rámcové téma Meziprostory zahrnující nejrůznější prostory aktivit univerzálně označovaných jako „interspace activities“ nabídlo všem zúčastněným prostor k realizaci umělecko-pedagogických experimentů vztahujících se k celé škále dílčích námětů.

V roce 2013 byl realizován specifický výzkum podporovaný finančními zdroji PdF MU Brno. Podmínkou úspěšnosti žádosti o finanční prostředky byl příslib výstupu ve formě textu – kapitoly do společné publikace – monografie nazvané Meziprostory (Interspaces, Zwischenräume). V projektu byly podporovány mimo jiné i aktivity nasměrované ke spolupráci se zahraničními kolegy z univerzit, jejichž završením budou cizojazyčné texty (zejména němčina). Na katedře výtvarné výchovy PdF MU byla v minulých letech uspořádána celá řada výstavních projektů a katedra spolupracuje také s institucemi připravujícími externí výstavní projekty. Ve výstupech však chybí kvalitní katalogy (s ISBN) a sumarizující publikace, která by reflektovala současné přístupy ke kurátorství výstav a ke koncepční práci institucí připravujících výstavy na nejrůznějších úrovních. Do projektu bylo z tohoto důvodu možné přihlásit i žádosti o finance, které budou vynaloženy k realizaci výstavních experimentů, pořizování fotodokumentace a dále zejména k přípravě textu do knih nazvaných Tvorba výstav a Umění bez revolucí.

Zpět nahoru

Řešitelský tým

Zpět nahoru

Publikace

Meziprostory (monografie)

Hana Stehlíková Babyrádová a kol.

Odborná kniha, na níž jsou zainteresováni zejména studenti doktorského studijního programu Výtvarná výchova – specializace v pedagogice pojednává o povaze prostorů mezi nejrůznějšími teoretickými humanitními disciplínami i mezi obory praktické výtvarné činnosti, které se vztahují k otázkám prezentace a vnímání výtvarného umění a edukace. Mimo to se autoři věnují také problémům vlivu externího prostředí na utváření cílů výchovy uměním, řeší interdisciplinární přesahy zvolených dílčích témat a vliv nových médií na umělecko-pedagogickou činnost. Do kolektivu autorů jsou zařazeni dva zahraniční pedagogové.

Publikace v PDF ZDE.

Tvorba výstav - umění na univerzitě

Radek Horáček, Ondřej Navrátil, Petr Kamenický, Jana Nedomová

Je univerzitní prostředí pouze prostorem pro exaktní bádání, laboratorní průzkum a pro akademický rozvoj humanitních oborů? Nebo má na výzkumné univerzitě své místo také výtvarné umění a tvorba výstav?

Brněnská Masarykova univerzita se vedle výzkumu v přírodovědných i společenských oborech výrazněji než jiné vysoké školy věnuje podpoře umění. Od listopadu 1989 je zde například naplňován jedinečný koncept, spočívající v soustavném získávání sochařských děl do univerzitních areálů. Díky aktivitě katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty MU a její výstavní činnosti je univerzita také místem, které se podílí na současném uměleckém provozu. Publikace Umění na univerzitě ve výběrovém přehledu dokumentuje výstavní projekty, které katedra uskutečnila v Galerii Sýpka, v Domě umění města Brna, v Galerii ARS, v Archívu Masarykovy univerzity, v Galerii Černá linka a na dalších místech. Na tvorbě doprovodných textů se mj. podíleli kurátoři výstav Marika Kupková, František Kowolowski a další, ale také umělci Veronika Bromová, Milan Houser či Josef Daněk.

Publikace v podobě katalogu s reprodukcemi a doprovodnými texty vyjde v březnu 2014.

Umění bez revolucí?

Radek Horáček

Odborná kniha Umění bez revolucí nabídne metodologický model jednoho z možných přístupů k dějinám moderního a současného umění. Ptáme se zde, jak vnímat vztahy souvislostí a rozporů ve vývoji výtvarného umění. Převládá konstrukce nebo dekonstruce? Mají převahu rysy kontinuální nebo vítězí diskontinualita? Na výrazných příkladech z oblasti moderního a současného umění a s pomocí vybraných důležitých teoretických postojů jsou zkoumány okolnosti zlomových (revolučních) vývojových kroků, neboť právě ty jsou jedním z nejvíce sledovaných jevů ve výtvarném umění.

Publikace bude mít v druhé části výběrový přehled dějin umění druhé poloviny dvacátého století a počátku století jedenadvacátého přednesený podle metodologických východisek definovaných v teoretické části. Spíše než historické zlomy jsou tu sledovány určující okolnosti běžného provozu umění, mezigenerační vztahy, skupinové umělecké aktivity či různé projevy uměleckých funkcí, které jsou pro další provoz umění závažné.

Publikace bude vydána v koedici s nakladatelstvím Barrister Principal na jaře 2014.

Zpět nahoru

Výstavy

 • Zobrazit více obrázků z výstavy Group Light

Group Light

kde: Galerie Černá linka
kdy: 11. 12. 2013 - 10. 1. 2014
kurátor: Hana Stehlíková Babyrádová
Vystavující: studenti z ateliérů Hany Stehlíkové Babyrádové, Hany Novotné, Jiřího Sobotky, Lenky Gumulec, Stanislavy Červenákové, Marie Bajnarové

Výstava je motivována všudypřítomným, zejména v čase adventu neustále zpřítomňovaným světlem. Svíčky, svítidla ale i světlo využívající akce jsou neustále více a více komercionalizovány. Autoři vystavených děl se pokusili o mírně ironizující pohled na tuto situaci ve veřejném prostoru. V průchozí galerii nabízejí divákovi nikoliv „light show“, ale díla vztahující se k aspektům intimity a duchovnosti fenoménu světla.

Pozvánka v PDF ZDE.

 • Zobrazit více obrázků z výstavy Hlína

Hlína

kde: Galerie Černá linka
kdy: 16. 5. — 30. 5. 2013
kurátor: Hana Stehlíková Babyrádová
Vystavující: studenti z ateliérů Hany Stehlíkové Babyrádové, Hany Novotné, Jiřího Sobotky, Lenky Gumulec, Stanislavy Červenákové, Marie Bajnarové

Výstava studentských prací a projektů z ateliérů Hany Stehlíkové Babyrádové, Lenky Tučkové, Stanislavy Červenákové a Ludmily Fiedlerové

Pozvánka v PDF ZDE.

 • Fotografie z výstavy "Něco ve tmě, co nebylo vidět"

Něco ve tmě, co nebylo vidět

kde: Galerie Ars, Veselá 39, Brno 602 00
kdy: 4. 6. - 4. 7. 2013
kurátor: Petr Kamenický
Vystavující: Dita Klicnarová, Petr Kunčík, Marianna Petrů

Srdečně zveme na výstavu "Něco bylo ve tmě, co nebylo vidět". Vernisáž v úterý 4. 6. 2013 od 15 do 18 hodin. V 17 hodin promluví Krtek.

 • Fotografie z výstavy Noční práce

Marianna Petrů - Noční práce

kde: Galerie Konvent, Vrchlického 3, Mikulov 692 01
kdy: 18. 7. − 31. 7. 2013
kurátor: Petr Kamenický
Vystavující: studenti z ateliérů Hany Stehlíkové Babyrádové, Hany Novotné, Jiřího Sobotky, Lenky Gumulec, Stanislavy Červenákové, Marie Bajnarové

Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta MU a Galerie Konvent Mikulov srdečně zvou na výstavu Marianny Petrů - Noční práce. Zahájení výstavy 18. 7. 2013 v 17 hodin

Otevřeno úterý až sobota 10 — 12 a 13 — 16 hodin

www.galeriekonvent.cz

Pozvánka v PDF ZDE.

 • Fotografie z výstavy Noční práce - obrazy

 • Fotografie z výstavy Přivlastnění není zločin!

Přivlastnění není zločin!

kde: Galerie Černá linka, katedra výtvarné výchovy, Poříčí 7 — 3. patro, Brno 603 00
kdy: 19. 11. — 6. 12. 2013
kurátor: Marta Kovářová

Výstava dokumentuje dobré skutky, které učinili studenti v hodinách Výtvarné akce Marty Kovářové od roku 2011 do současnosti. Autoři akcí si přivlastnili již realizované myšlenky umělců, které znovuzpřítomnili v učebně, na chodbě nebo ve veřejném prostoru města. Výstavu, v místě pro činy, oživí i příležitostné akční počiny.

Promluví Petr Kovář

Vernisážový happening proběhne v úterý 19. 11. 2013 v 17.30 hodin

Představí se výtvarné skupiny Emil společný, My to nebyli!, Chacha Chichachi, Artico7.20, Občerstvení.s.r.o, Směremven, Nová Dimenze, Deset patnáct, Ministři kultury varují, Jakýsi extrém, Uložit vemínko a Nevinní.

Výstava je otevřena jako škola.

 • Fotografie z výstavy NA SÝPCE SYPAT

NA SÝPCE SYPAT

kde: Galerie Sýpka
kdy: 17. 5. — 31. 5. 2013
kurátor: Petr Kamenický

Výběr bakalářských a diplomových prasí studentů KVV PdF MU.

Pozvánka v PDF ZDE.

 • Fotografie z výstavy Variabil Kowolowski

Variabil Kowolowski

kde: Výstavní prostory Archivu MU, Komenského nám. 2, Brno
kdy: 7. 3. - 12. 4. 2013
Vernisáž: 6. 3. 2013 v 18 hodin
Výstavu zahrajil: Rostislav Koryčánek
kurátor: Petr Kamenický

Komentovaná prohlídka výstavy s přednáškou autora v úterý 26.3.2013 v 17 hodin.

Otevřeno pondělí — pátek od 12 do 18 hodin.

 • Fotografie z výstavy "Z hlavy nevím"

Z hlavy nevím

kde: Galerie Půda
kdy: 5. 3. - 29. 3. 2013
kurátor: Petr Kamenický

Výběr maleb studentů a absolventů KVV PdF MU.

Pozvánka v PDF ZDE.

Zpět nahoru

Workshopy

 • Camera Obscura - fotografie z workshopu

Camera Obscura

Lenka Gumulec a Radka Verychová
13. 3. 2013

Zachycení atmosféry města a jeho dynamiky pomocí techniky dírkové komory. Cílem workshopu bylo nejen sestrojení svého vlastního fotoaparátu, ale také nalezení městských zákoutí, která účastníci fotografovali. Výsledné práce se během workshopu vyvolávaly a budou v lednu 2014 prezentovány jako samostatná výstava.

Délka trvání akce: 4 hodiny.

 • Camera Obscura - výsledné práce

Zbrojovka Brno (akce se studenty) 2013

Stanislava Červenáková

V rámci grantu Meziprostory vzniklo několik projektů probíhajících v chátrajícím industriálním areálu Zbrojovka. Areál se nachází v jakémsi „meziprostoru“ času a funkce, ve fázi mezi ztrátou původního účelu a ortelem zbourání. O tom, jak lze smysluplně využít areál v tomto stavu vypovídají následující projekty. Všechny akce si kladly za cíl seznámit účastníky s mizejícím odkazem industriální doby.

 • Fotografie - Doma ve Zbrojovce

Doma ve Zbrojovce

březen 2013, jednodenní akce konaná v rámci TVK, industriální areál Zbrojovka Brno, počet účastníků 25

Výtvarná dílna zaměřená na architekturu industriálních památek. Účastníci měli za úkol si v prostoru, který nikdy předtím neviděli, vytvořit pokoj; místo, ve kterém by si uměli představit žít. Kromě samotných věcí ze Zbrojovky měli k dispozici ještě sádrové obvazy, kyblíky barvy, pár sprejů, lepicí pásky, fólie… Přístupy byly různé, zatímco někteří vytvářely opravdové pokoje (postel, stůl, sklenka vína, umývání oken), jiní to pojali jen formou instalace nebo si asambláží vytvářeli stěnu (obraz).

 • Fotografie - Prozářit Zbrojovku

Prozářit Zbrojovku

podzim 2013, krátký projekt v rámci výuky Didaktiky vizuální tvorby

Dvouhodinový projekt v rámci výuky Didaktiky vizuální tvorby. Celá akce byla koncipovaná jako součást výstavy Group Light. Navazovala na práci v keramické dílně, při které si studenti vytvořili objekt na svíčku. S tímto objektem jsme se pak vydali rozzářit místa, která na nás působí smutně, mimo jiné i Zbrojovku. Na začátku projektu byly studentům rozdány papírky s názvy míst, která dřív ve Zbrojovce byla. (např.: sušárna, knihovna, vrátnice, rýsovna, strojovna výtahu...) Studenti si měli během patnácti minut projít budovu a najít prostor, ve kterém se dřív místo napsané na papírku nacházelo. Následovala diskuze, kde si myslí, že místo je a jestli cestou narazili ještě na něco zajímavého. Diskutovali jsme o tom, jak na ně budova působí. Dozvěděli jsme se, že je prostorná, ale také smutná. (záměrně bylo zhasnuto v celé budově) Studenti si vzali objekty a šli hledat místo, které by chtěli rozzářit

 • Fotografie - Rekonstrukce nábytku

Rekonstrukce nábytku

podzim 2013, krátký projekt v rámci výuky Didaktiky vizuální tvorby

Akce inspirovaná nekončícími haldami nábytku. Účastníci si z nich vybrali nábytek a ten během pět dní rekonstruovali. K dispozici měli plně vybavenou provizorně vytvořenou dílnu se spoustou nářadí, barvami, lakem a jiných materiálů. V dílně se během pěti dnů hlavně umývalo, šmirglovalo, natíralo, lakovalo, ale také třeba čalounilo. Vznikly plnohodnotné kusy nábytku, které si jistě najdou místo v domácnostech.

Zpět nahoru

Konference a přednášky

 • Fotografie - Madrid

Sixth International Conference on e-Learning and Innnovative Pedagogies

doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D.
14th to 15th November 2013, Madrid, Spain
Website: http://ubi-learn.com/the-conference

The conference is an inclusive forum that examines the ways in which new technologies expand and reshape the possibilities of education within the classroom, and outside its walls.

An intermedial approach to education through art: new teaching methods at the level of university teacher training for second and third grade schools.

Prezentace v PPT ZDE.

Ukryto v umění - přenáška

12. 3. 2013. 17:00, Kabnite Můz

Přednáškový večer studentů SŠUD Brno. Komentovaná projekce filmů, animací, skic, fotografií, objektů a jiných výtvarných prací.

PDF o přednášce ZDE.

Zpět nahoru