Home Skenování

 

Skenování je moderní metoda pro rychlé opravení velkého množství testů. Nejnáročnější je příprava otázek, kdy je nutné text vložit do ISu v přesně určené podobě. Před přípravou testů máte možnost kontaktovat e-technika, který Vám poradí, jak jednoduše otázky připravit.  Případně můžete otázky předat ve formátu wordu, e-technik je dále zpracuje a vysvětlí Vám, jak tento postup využít i příště.

 

Pořadí otázek i odpovědí může být zcela náhodné. To vylučuje možnost opisování, každý má jedinečné zadání.Student vyplňuje odpovědný arch, který vypadá takto:

Následně odevzdáte všechny odpovědní archy e-technikovi a hotovo ;-). S trochou nadsázky máte do hodiny výsledky v Poznámkovém bloku.

odpovedni_arch

 

 

Kdy je skenování bezproblémové?

  • V případě, že u všech studentů proběhl zápis předmětu (nikdo se na písemce neobjevil omylem)
  • v případě, že test byl vytvořený v správném předmětu (to znamená v tom, ze kterého zkoušíte studenty)
  • každý uvedl své UČO a číslo zadání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak mohu  připravit otázky ve správném formátu?

V testu můžete samozřejme využít i texty, které musí studenti analyzovat a na základě nich odpovídat na

otázky, nebo po nich žádat výběr z několika správnych odpovědí. V tomto případě je lepší využít konzultaci - jedním z častých přání je např. změna formátování textu.

 

Jak vypadá formát otázek v případě nejtypičtějšího testu s jedinou správnou odpovědí?

Je Brno hlavní město České republiky?
:r1 ano
:r2 ne
:r2 ok
--
Leží Bratislava v České republice?
:r1 ano
:r2 ne
:r2 ok
 
Přičemž možností může být r1-r6, každá možnost je odsazena jedinou mezerou (jedno stisknutí mezerníku), 
správná odsazena není a je u ní symbol  "ok".  Návod pro další typy otázek.
NOVINKA!!! Jednoduchý konvertor - kliknite na "Demo" a podívejte se, jak užívatelsky příjemně lze otázky připravit -
konvertor je převede do formy vhodné pro IS. 
Z takto připravených otázek vytvoříme test v ISu v řádu několika minut.