Home Návody

Všeobecné


Manuál pro studenty kombinované formy studia

Nejzákladnější informace o IS MU. Nastavení správného období, kontrola Poznámkových bloků, skenovací testy.

 

Návod na práci s odpovědníky pro studenty

Jak najít, spustit a pracovat s odpovědníky, co všechno lze očekávat.

 

Návod na práci s odevzdávárnami pro studenty

Jak příslušnou odevzdávárnu najít a jak korektně nahrát soubor.

 

 

Testování

 

Manuál pro tvorbu otázek

Jak tvořit různé typy otázek pro odpovědníky a skenovací testy.

 

Tvorba jednoduchého testu v ISu MU

Obrázkový manuál, 1.časť

 

 

Převod odpovědníků do dalšího semestru

Jak využívát své testy i v dalších semestrech

 

Tipy pro zkoušení pomocí skenovacích testů

 

Skenování

Jednoduché rady k lepší organizaci

 

Návod pro Převodník

Obrázkový manuál. Převodník zkonvertuje otázky do formy vhodné pro IS.

 

Oživený text

Rady k jednoduchému použití aplikace.

 

 

Poznámkové bloky

 

Oznámkování poznámkových bloků a přenos hodnocení

Videotutoriál

 

Užitečná funkcionalita Poznámkových bloků

 

 

Fóra

 

Tematické diskusní fóra

 

Interaktivní osnovy

 

Práce s interaktivní osnovou

Jednoduchý obrázkový návod na založení, editaci a správu interaktivní osnovy.