Home Návody Zkušební termíny

Všichni studenti odevzdávají seminární práci, zkušební termíny tedy nepotřebuji.

Pro studenty je jistě důležité mít přehled o všech termínech, které potřebují splnit. Rovněž pro učitele odpadá část práce s opožděnci. V ISe je možné vyhlásit zkušební termín s nastavením "nepřihlašuje se". Studenti tak na jednom místě vidí způsob ukončení všech svých předmětů, v poznámkach můžou být navíc dodatečné informace.Plánuji vyhlásit zkušební termíny - jak dosáhnu rovnoměrného rozložení počtu studentů po celém zkouškovém období?

Důležité je nastavit datum, do kdy se studenti mohou ze zkoušky odhlásit. Ideálně 2-3 dny před samotným skládaním zkoušky. Zabráníme tak tomu, že se student po přebděné noci rozhodne na zkoušku beztrestně nedostavit.

Navíc, po uplynutí termínu se už nemůže odhlásit (tato možnost svítí červeně) a tak s předstihem ví, že se musí na zkoušku připravovat - jiná možnost není.

Zajímavou alternativou je možnost "přihlásit do". Opět zvolte termín pár dní před plánovaným termínem zkoušky. Zabráníte tak tomu, že se nějaký šikovný student bude jakoby učit s tím, že jestli to stihne, na poslední chvíli se přihlásí.

Zkušební termíny vyhlaste pokud možno najednou a upozorněte studenty, že žádné další termíny nebudou (byť o nich třeba uvažujete). Opět, předejdete tak vypisování dalších a dalších opravních termínů pro nezodpovědné studenty.Zkušební termíny jsou sice pěkná věc, ale co z toho, když student stejně může na zkoušku prostě nepřijít?

To jistě může, ale je za to penalizován. Vytiskněte si seznam studentů přihlášených na zkoušku, klidně i s fotografiemi. Při kontrole docházky tak lehce zjistíte, kdo chybí (při elektronických testech a skenování toto jde i automaticky). Těmto studentům můžete s klidným svědomím udělit "-", nedostavil se. Přihlášením na zkušební termín totiž student projevil vůli zkoušku absolvovat, pro nepřítomnost musí mít omluvenku.Začátek zkoušky se posouvá o hodinu; informace k výsledkům;
Informace tohoto typu jsou určeny úzké skupině studentů - těm, kteří byli na daný termín přihlášeni. Zaslaním emailu jen této skupině nebudete zbytečně zatěžovat (nebo mást) ostatní.Student ze závažných důvodů prosí o přehlášení na jiný termín, ale IS mu to už nedovolí
Jako učitel máte plnou moc nad přihlašováním nebo odhlašováním jednotlivců, i když je už po termínu, který jste sám zadal.