logo

Hot Potatoes - JCross

I. - úvodní informace
Název:
Hot Potatoes - JCross
Předmět:
ICT
Autor:
Miroslava Zimčíková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • seznámit s modulem JCross [ověřujeme, zda žák dokáže vytvořit test - zdrojový soubor i html soubor]
  • vytváření testů v modulu JCross [ověření vytvoření interaktivního testu s audio odkazy]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit s anglickými výrazy k tématu [ústní ověřování]
  • opakovat známé anglické výrazy [jazykové sprchy]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální práce, samostatná práce
Učební pomůcky:
počítače, dataprojektor, notebook, interaktivní testy, školní moodle

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny – česky, částečně - s využitím obecných pokynů - anglicky.

Hlavní část
Výuka informatického učiva probíhá v češtině, vždy při použití vybraného odborného českého výrazu je tento český výraz doplňován anglickým ekvivalentem.
Prezentace nového učiva probíhá s využitím dataprojektoru, žáci pracují pod vedením vyučující, která běžné obecné pokyny ve vyučování žákům sděluje anglicky.
Při procvičování využívají žáci nové i starší interaktivní testy s audio odkazy na procvičení probrané anglické slovní zásoby; využívají úložiště testů na školním moodle.

Závěr
Zhodnocení hodiny česky, anglicky s využitím procvičovaných anglických slov - obecných pojmů, spojení, vět.
Zodpovězení otázek za kapitolou česky, nové odborné české výrazy vyjadřuje žák i anglicky.
Doplnění anglických výrazů ve shrnujícím testu (příloha).
Žáci informováni o možnosti využívání všech vytvořených interaktivních testů z úložiště na školním moodle v domácí přípravě.


Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
režim přepisovánícopy mode ikona zvuk
režim vkládáníinsert mode ikona zvuk
složka pro uložení souborufolder for saving a document ikona zvuk
Smaž text.Delete the text. ikona zvuk
rozložení při tiskuprint layout view ikona zvuk poznamka
uložení a zavření dokumentusaving and closing the document ikona zvuk
uložení pracovního prostorusaving the workspace ikona zvuk
uložení souboru pod jiným názvemsaving a file under a different name ikona zvuk
uložit ve formátusave in a format ikona zvuk
velikost textusize of the text ikona zvuk
vkládání datdata insertion ikona zvuk
zavření souboruclosing the document ikona zvuk
zobrazit dokumentdisplay the document. ikona zvuk
způsob zobrazení dokumentuthe way to view the document ikona zvuk
hlavní nabídkamain menu ikona zvuk
hlavní panelmain taskbar ikona zvuk
levý panelleft panel ikona zvuk
lištaledge ikona zvuk
odskok mezi dokumentyjump between documents ikona zvuk
odskok na externí dokumentjump to external document ikona zvuk
odskok z obrázkujump from an image ikona zvuk
označeníhighlighting ikona zvuk poznamka
Piš do této tabulky.Write into this table. ikona zvuk
Piš do tohoto řádku.Write into this row. ikona zvuk
Piš do tohoto sloupce.Write into this column. ikona zvuk
pravý panelright panel ikona zvuk